Hà Nội phấn đấu 100% sở, ban ngành triển khai đồng bộ Hệ thống 'một cửa' điện tử

author 06:35 22/02/2018

(VietQ.vn) - Mục tiêu của kế hoạch là 100% các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trên địa bàn Hà Nội được triển khai đồng bộ Hệ thống “một cửa” điện tử.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội năm 2018. Mục tiêu chính của kế hoạch này là xây dựng và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành; Trung tâm Dữ liệu nhà nước Hà Nội tiếp tục được duy trì, nâng cấp, mở rộng và có phương án dự phòng.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cốt lõi gồm: Dân cư, đất đai, doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm. Tiếp tục duy trì, triển khai các hệ thống thông tin trong các ngành: giao thông vận tải, giáo dục, y tế, tư pháp, xây dựng quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động thương binh và xã hội, văn hóa và thể thao, du lịch và một số lĩnh vực thiết yếu khác. 100% UBND các xã, phường, thị trấn được triển khai hệ thống hội nghị truyền hình (giao ban, họp trực tuyến) kết nối với UBND Thành phố và các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã.

Tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đối với Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp và Hệ thống thư điện tử công vụ của Thành phố. Ứng dụng CNTT phục vụ hoạt động điều hành nội bộ; ứng dụng CNTT phục vụ ngưòi dân và doanh nghiệp.

Tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng. 55% TTHC của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Hà Nội phấn đấu mục tiêu 100% các sở, ban ngành, UBND các quận, huyện ... được triển khai đồng bộ Hệ thống “một cửa” điện tử. Ảnh: Kinh tế Đô thị  

100% các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được triển khai đồng bộ Hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp kết nối hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thống nhất toàn Thành phố. Tích hợp ứng dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đối với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống “một cửa” điện tử dùng chung 3 cấp. Đào tạo, bồi dưõng nguồn nhân lực.

100% doanh nghiệp, người dân có nhu cầu cung cấp dịch vụ công được phổ biến, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 dùng chung của Thành phố. 100% đoàn viên thanh niên các cơ sở quận, huyện, xã, phường được đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến về chính quyền điện tử. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng các phần mềm dùng chung của Thành phố được đào tạo, hướng dẫn, đảm bảo phần mềm triển khai đến đâu ứng dụng ngay đến đó, chú trọng việc tổ chức đào tạo trực tuyến thông qua môi trường mạng.

Triển khai một số thành phần cơ bản của Trung tâm Điều hành thông minh thành phố Hà Nội, Hệ thống Giao thông thông minh, Hệ thống Du lịch thông minh.

Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực và chủ trì thực hiện Kế hoạch. Chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán triển khai các nội dung ứng dụng CNTT của các đơn vị; chủ trì, phối hợp, thống nhất Sở Tài chính phân bổ kinh phí, trình UBND Thành phố phê duyệt; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả.

Bảo Bình

Bộ KH&CN đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến(VietQ.vn) - Bộ KH&CN sẽ triển khai nhiều nhóm giải pháp, dự kiến đến hết năm 2018 sẽ cung cấp trực tuyến mức độ 3 cho tổng số 212/304 thủ tục, đạt tỷ lệ 70%; và số lượng hồ sơ của các thủ tục hành chính xử lý trực tuyến chiếm khoảng 40%
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang