Hà Nội ra đề án bảo vệ môi trường làng nghề

author 17:05 20/09/2017

(VietQ.vn) - Hà Nội vừa công bố kế hoạch triển khai Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2010, tầm nhìn 2030.

Nồng độ bụi làng nghề của Hà Nội vượt 1,4-1,6 lần giới hạn

Theo ông Lê Tuấn Định, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, theo quy hoạch phát triển nghề, làng nghề TP. Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Viện nghiên cứu Phát triển Kinh tế-Xã hội Hà Nội thực hiện, Hà Nội hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề. Số làng nghề đã đăng ký và được công nhận đến hết năm 2016 là 297 làng nghề.

Hoạt động sản xuất làng nghề của Hà Nội đã thu hút gần 1 triệu lao động tham gia sản xuất, trong đó có hơn 700 nghìn lao động thường xuyên, chiếm hơn 64% tổng số lao động trong độ tuổi của làng và chiếm hơn 42% tổng số lao động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.

Là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước, các làng nghề tại Hà Nội được phân theo 8 loại hình sản xuất: Chế biến lương thực, thực phẩm; thủ công, mỹ nghề; nhuộm, thuộc da; tái chế chất thải; gia công cơ kim khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chăn nuôi, giết mổ gia súc và các loại hình khác. Theo ông Lê Tuấn Định, đa số các làng nghề ít đầu tư cho xây dựng các hệ thống thu gom, xử lý môi trường, chủ yếu xả thẳng ra môi trường dân sinh.

Môi trường làng nghề Việt Nam đang ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: báo Tây Ninh 

Theo số liệu quan trác của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và Môi trường tại 22 cụm và 43 làng nghề, cũng như kết quả của Tổng cục Môi trường cho thấy, từ năm 2007, không khí ở một số làng nghề của Hà Nội có nồng độ bụi vượt 1,4-1,6 lần giới hạn; các làng nghề cơ khí có nồng độ các kim loại nặng nhiều nơi vượt giới hạn; nồng độ nhiều chất hữu cơ độc rất cao. Nước ngầm ở các khu vực này cũng chịu các hoạt đồng từ ô nhiễm nước thải ở mức khá nghiêm trọng.

Hoạt động sản xuất của các làng nghề trên địa bàn Hà Nội phát sinh ô nhiễm cao, tuy nhiên tại khu vực này hầu như không có công trình xử lý chất thải phù hợp. Đối với nước thải có khoảng 35,6 hộ gia đình không xử lý; 60% còn lại chỉ có hệ thống xử lý thô sơ.
Một số công trình nghiên cứu thử nghiệm xử lý nước thải làng nghề đã được triển khai nhưng hiệu quả còn thấp và kém ổn định, công trình xử lý nước thải tập trung của làng nghề hầu hết chưa được đầu tư, một vài điểm đang đầu tư nhưng chưa thực sự đi vào hoạt động.

Đẩy mạnh quy hoạch, quy hoạch, chuyển đổi ngành nghề sản xuất

Từ thực tế này, Sở Tài nguyên và môi trường Hà Nội đã có văn bản về việc thực hiện Đề án Bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn thành phố đến năm 2010, tầm nhìn 2030 gửi các sở, ngành, quận, huyện, thị xã nơi có làng nghề, để chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhiệm vụ được giao.

Đề án đưa ra nhiều nhóm giải pháp cơ bản với những công việc cụ thể. Đó là nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách nhằm tập trung xây dựng, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực thi về quản lý, phát triển làng nghề gắn liền với yêu cầu bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó còn có nhóm giải pháp tuyền truyền, nâng cao nhận thức thông qua công bố công khai danh sách làng nghề bị ô nhiễm môi trường, thường xuyên giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân.

Tiếp tục quy hoạch, chuyển đổi ngành nghề sản xuất theo đặc điểm thực tế mỗi địa phương, hoặc di dời vào khu, cụm công nghiệp. tiếp đó là các nhóm giải pháp về tài chính; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và tăng cường hợp tác quốc tế; và thực hiện lồng ghép Đề án bảo vệ môi trường vào các chương trình, dự án có liên quan. Theo đại diện Sở Tài nguyên và môi trường TP. Hà Nội, quá trình triển khai thực hiện Đề án được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn từ 2017 - 2020 và từ 20020 -2030.

Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Tuấn Định tại cuộc họp về triển khai đề án Bảo vệ môi trường làng nghề. Ảnh: MT&CS

Giai đoạn 2017 - 2020 sẽ xây dựng, hoàn thiện cơ chế chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề; đánh giá phân loại làng nghề; nghiên cứu tính khả thi và xây dựng các mô hình xã hội hóa và mô hình quản trị cơ sở xử lý chất thải, xử lý ô nhiêm môi trường làng nghề. Tiếp đó, sẽ đầu tư, xây dựng và vận hành các quy trình công nghệ xử lý môi trường các làng nghề, triển khai xây dựng hệ thống quan trắc tự động kiểm soát ô nhiễm làng nghề trên địa bàn Thành phố và xây dựng hệ thống các điểm thu gom, lưu trữ rác thải, chất thải tại các làng nghề để vận chuyển đến địa điểm xử lý rác thải của Thành phố.

Cũng theo ông Lê Tuấn Định, định hướng từ năm 2020 đến năm 2030, Thành phố sẽ hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo vệ môi trường làng nghề để triển khai đồng bộ, hiệu quả và bền vững.

Phong Lâm

Xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng với 4 công ty vi phạm quy định bảo vệ môi trường (VietQ.vn) - 4 công ty vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường đã bị tỉnh Lào Cai xử phạt với số tiền lên đến hơn 1,8 tỷ đồng.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang