Hai mặt hàng chuyển từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường

author 07:38 04/04/2020

(VietQ.vn) - Hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất được chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường về an toàn thực phẩm.

Đây là thông báo của Bộ Công Thương gửi tới Tổng cục Hải quan để áp dụng phương thức kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.

Trước đó, ngày 22/8/2018, Bộ Công Thương có công văn số 6781/BCT-KHCN gửi Tổng cục Hải quan thông báo các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định sẽ áp dụng phương thức kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm đối với hai sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất.

2 sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất được chuyển từ kiểm tra chặt sang kiểm tra thông thường. 

Trong thời gian áp dụng phương thức kiểm tra chặt (từ 20/8/2018 đến nay) 2 sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu từ Phần Lan nêu trên đều đạt yêu cầu đối với thực phẩm nhập khẩu. Bên cạnh đó, trong thời gian này có 2 lô không bảo đảm toàn thực phẩm đã được thu hồi và tiêu hủy theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn thực phẩm.

Thực hiện quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 17 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm về việc áp dụng phương thức kiểm tra đối với thực phẩm NK, Bộ Công Thương cho biết: Các cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định sẽ chuyển từ phương thức kiểm tra chặt sang phương thức kiểm tra thông thường về an toàn thực phẩm đối với 2 sản phẩm sữa bột nguyên liệu nhập khẩu Valio Eila Lactose Free Whole Milk Powder và Valio Eila Lactose Free Skimmed Milk Powder do Phần Lan sản xuất (có mẫu bao bì).

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang