Hệ thống quản lý tích hợp PAS 99:2006 là gì?

author 14:30 31/07/2014

(VietQ.vn) - Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI) vừa ban hành tiêu chuẩn PAS 99:2006 nhằm quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý tích hợp. Tiêu chuẩn này hướng dẫn việc thực hiện yêu cầu chung của các hệ thống quản lý và các quy định về tích hợp khác.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Hệ thống tích hợp PA 99: 2006

Hệ thống tích hợp PA 99: 2006. Ảnh minh họa

Hiện nay, ngày càng có nhiều tổ chức/doanh nghiệp xây dựng và áp dụng nhiều hơn một hệ thống quản lý như hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001, hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO/IEC 27001… nhằm kiểm soát các khía cạnh hoạt động khác nhau trong doanh nghiệp. Những hệ thống quản lý này thường được xây dựng và triển khai riêng biệt hoặc chỉ mới tích hợp một phần các quá trình quản lý chung như kiểm soát tái liệu, kiểm soát hồ sơ… Đặc biệt ở một số doanh nghiệp những hệ thống này còn độc lập với nhau và độc lập với cả hệ thống quản trị chung.

Theo nguyên tắc vận hành của các tiêu chuẩn này thì về cơ bản tất cả các hệ thống quản lý đều có phương pháp tiếp cận chung và chúng có thể được kiểm soát, vận hành và áp dụng theo một cách tích hợp. Việc triển khai áp dụng tích hợp như vậy sẽ tránh rườm rà trùng lắp và tận dụng được tối ưu nguồn lực của tổ chức/doanh nghiệp.

Tổ chức/doanh nghiệp có thể xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý tích hợp PAS 99:2006 cho ít nhất 2 trong số các hệ thống quản lý sau:

ISO 9001 -- Hệ thống quản lý chất lượng

ISO 14001 -- Hệ thống quản lý môi trường

OHSAS 18001 -- Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp

ISO/IEC 27001 -- Hệ thống quản lý an toàn thông tin

ISO 22000 -- Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm

ISO/IEC 20000-- Hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin

Việc áp dụng PAS 99:2006 nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp đạt được các lợi ích thông qua việc hợp nhất các yêu cầu chung trong các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý và triển khai, kiểm soát chúng một cách hiệu quả.

Những lợi ích đem lại bao gồm: Giảm thiểu mâu thuẫn giữa các hệ thống quản lý đơn lẻ; Giảm thiểu sự trùng lắp và phát sinh giấy tờ từ các hệ thống đơn lẻ; Giúp quá trình đánh giá nội bộ/bên ngoài giảm thời gian, tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn; Nâng cao khả năng kiểm soát các hoạt động của doanh nghiệp; Tiếp cận tốt hơn đối với kiểm soát các rủi ro trong kinh doanh.                                                                              

Lưu ý khi áp dụng PAS 99:2006: Các tổ chức, doanh nghiệp áp dụng PAS 99:2006 cần tuân thủ các yêu cầu của các tiêu chuẩn quản lý cụ thể mà họ cần áp dụng như ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 and OHSAS 18001.

Tuân thủ với PAS 99:2006 không có nghĩa là không phải tuân thủ theo các yêu cầu pháp quy. Việc tuân thủ với PAS 99:2006 không đảm bảo việc tuân thủ với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác. Các yêu cầu cụ thể của các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác vẫn cần được nhận biết, thực hiện và tuân thủ theo.

 

 

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang