Hết thời tùy tiện lập viện nghiên cứu

author 07:37 07/09/2013

(VietQ.vn) – Nghị định mới quy định, việc thành lập tổ chức KHCN công lập còn phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập đã được Thủ tướng phê duyệt

Hiện nay, Ở Việt Nam có 1.600 tổ chức KHCN. Số lượng lớn nhưng nhiều nơi có quy mô nhỏ (ít hơn 50 người).

Ở cấp Quốc gia, chúng ta có 2 viện Hàn lâm, 2 Đại học Quốc gia, Sở KHCN các tỉnh. Sau đó là các viện thành viên, rồi trong các trường cũng có nhiều viện nghiên cứu…Khối ngoài công lập cũng có các viện trong các hiệp hội. Trong doanh nghiệp cũng có nơi có viện nghiên cứu…

Nhiều nước có nền KHCN phát triển như Hàn Quốc cũng chỉ có khoảng 100 viện nghiên cứu, ít hơn nhiều so với Việt Nam.
Nhiều nước có nền KHCN phát triển như Hàn Quốc cũng chỉ có khoảng 100 viện nghiên cứu, ít hơn nhiều so với Việt Nam.

Viện Đánh giá khoa học và Định giá công nghệ từng mời một tổ chức chuyên đánh giá KHCN để tìm hiểu, phân tích cấu trúc mạng lưới KHCN của Việt Nam. Nhưng  các chuyên gia nước bạn cũng “choáng” trước sự “chằng chịt” của mạng lưới tổ chức KHCN nước ta.

Chính vì vậy, Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật KHCN đã quy định chặt về điều kiện thành lập tổ chức KHCN. Theo đó, ngoài các điều kiện chung, việc thành lập tổ chức KHCN công lập còn phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức KHCN công lập đã được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời phải có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với tổ chức KHCN do cơ quan có thẩm quyền thành lập được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e Khoản 1 Điều 12 Luật KHCN và tổ chức KHCN do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương thành lập; ý kiến thẩm định của Sở KHCN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức KHCN khác.

Trường hợp Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc thì Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng liên ngành để thẩm định, bao gồm các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia pháp lý, trong đó thành viên Hội đồng là đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ không quá 1/3.

Theo Vụ pháp chế, Bộ KHCN, Quy định như trong Dự thảo Nghị định sẽ khắc phục được tình trạng tùy tiện thành lập tổ chức KHCN công lập khiến cho số lượng các tổ chức KHCN thì đông, nhưng chất lượng thì không đảm bảo dẫn đến nhiều hệ lụy. Bên cạnh đó, việc quy định rõ theo phân cấp của Chính phủ trong việc thẩm định điều kiện thành lập tổ chức KHCN công lập cũng là điểm mới giúp thắt chặt công tác quản lý.

Mai Hương

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang