Hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN lên đến 500.000 USD

author 06:47 24/05/2015

(VietQ.vn) - Dự án FIRST của Bộ KH&CN có thể tài trợ doanh nghiệp KH&CN lên đến 500.000 USD...

Mục tiêu dài hạn của Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ”(FIRST) (thuộc Bộ KH&CN) là góp phần hỗ trợ nâng cao năng suất, khả năng cạnh tranh và chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam thông qua việc tăng cường hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động sáng tạo, đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp để tạo thêm giá trị gia tăng cho nền kinh tế.Doanh nghiệp KH&CN tới đây sẽ nhận được nhiều hỗ trợ

Trước mắt là hỗ trợ phát triển KH&CN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo công nghệ thông qua xây dựng và thí điểm triển khai một số chính sách mới góp phần hoàn thiện khung chính sách quốc gia khuyến khích phát triển KH&CN; nâng cao năng lực của các tổ chức KH&CN theo hướng chủ động gắn kết chặt chẽ với nhu cầu của thị trường và các doanh nghiệp; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp KH&CN.

Trao đổi với Chất lượng Việt Nam, Đại diện chương trình này cho biết, những bước đột phá của FISRT bao gồm: Đây là dự án có vốn ODA quy mô lớn đầu tiên mà Chính phủ đầu từ vào KH&CN (trước kia đầu tư vào cơ sở hạ tầng, y tế, giáo dục...)

Đối tượng được hỗ trợ không phân biệt công – tư, trong nước – nước ngoài; đề cao công bằng – công khai – minh bạch – cạnh tranh. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp (tài trợ đến 500.000 USD)

Tạo cú hích để hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu công lập tự chủ theo Nghị định 115. Tạo sự liên kết giữa nghiên cứu khoa học và sản xuất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Xây dựng và thí điểm chính sách thu hút người Việt Nam ở nước ngoài và nhà nghiên cứu giỏi ở nước ngoài về Việt Nam. Hình thành mạng lưới chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài.

Nếu không có gì thay đổi, năm 2016, các đơn vị được xét duyệt sẽ nhận tài trợ của FIRST.

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang