Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và 3 nhóm mục tiêu trong điểm

author 06:58 29/07/2020

(VietQ.vn) - Chương trình quốc gia về NSCL giai đoạn tới sẽ hướng vào 03 nhóm mục tiêu trọng điểm, đó là: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL; Tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia; Góp phần tăng trưởng kinh tế.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

 

Với mục tiêu xuyên suốt là hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa, khả năng canh tranh đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phong trào năng suất quốc gia, Chương trình quốc gia về NSCL giai đoạn tới sẽ hướng vào 03 nhóm mục tiêu trọng điểm, đó là: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL; Tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia; Góp phần tăng trưởng kinh tế.

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL

Theo Ban điều hành Chương trình NSCL quốc gia, mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp (DN) của Chương trình giai đoạn này chủ yếu hướng vào doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các hệ thống, công cụ được lựa chọn là các hệ thống, công cụ đã áp dụng thí điểm ở giai đoạn I và được xác định là tương đối phù hợp với DN Việt Nam, các hệ thống, tiêu chuẩn bắt buộc theo yêu cầu của nước xuất khẩu và đặc biệt là các công cụ hỗ trợ tiếp cận đến sản xuất thông minh trong bối cảnh 4.0. Trong số DN sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực dự kiến được hỗ trợ là khoảng 1.000 DN và sẽ tăng 10-15% qua từng năm. Phấn đấu trong cả giai đoạn xây dựng được ít nhất 100 doanh nghiệp trở thành các mô hình điển hình để có tác động lan tỏa, nhân rộng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình giai đoạn tới 2030 hướng vào DN sản xuất sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, ưu tiên các DN vừa và nhỏ. 

 

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng canh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong bối cảnh Cuộc CMCN 4.0; Tạo nguồn nhân lực hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng gắn với những đòi hỏi mới của Cuộc CMCN 4.0. Đào tạo được ít nhất 200 chuyên gia năng suất, chất lượng được đánh giá chứng nhận đạt tiêu chuẩn và khoảng 5.000 cán bộ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp được đào tạo chuyên sâu các kiến thức về năng suất chất lượng, đây là nguồn lực tại chỗ đảm bảo thực hiện và duy trì các dự án cải tiến NSCL tại DN.

Tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia

Để tăng cường hạ tầng chất lượng quốc gia, Chương trình tập trung vào các mục tiêu về “Phát triển hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với tỷ lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt khoảng 70% vào năm 2030”. Trước đó, tỷ lệ hài hòa của hệ thống TCVN với TCQT/KV sau khi kết thúc Chương trình quốc gia nâng cao NSCL giai đoạn 2010-2020 là 54%, tăng gần 20% sau 10 năm thực hiện Chương trình.

Số doanh nghiệp được phổ biến, đào tạo, hướng dẫn áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10- 15%. Có ít nhất 100 doanh nghiệp trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng.

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống chứng nhận, hệ thống phòng thử nghiệm chất lượng được công nhận, thừa nhận ở cấp độ quốc tế, khu vực, đáp ứng nhu cầu chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, nhu cầu thử nghiệm chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp, trong đó ưu tiên đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu chủ lực. Thực hiện mục tiêu này nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sử dụng dịch vụ đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) của Việt Nam thay vì sử dụng dịch vụ ĐGSPH của các tổ chức nước ngoài, tốn kém thời gian, kinh phí của doanh nghiệp.

NSCL góp phần tăng trưởng kinh tế

Với việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 trong khuôn khổ Chương trình, thứ hạng của các chỉ số thành phần: “Số chứng chỉ ISO 9001/tỷ $PPP GDP” và “Số chứng chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” trong bộ chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ gia tăng qua các năm. Theo Báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2019, Việt Nam tăng 3 bậc lên vị trí 42/129 quốc gia/nền kinh tế (năm 2018 là 45/126).

Theo thống kê, năm 2018, đóng góp của TFP vào tăng trưởng GDP đạt 43,5%, bình quân 3 năm 2016 - 2018 đạt 43,29% (vượt mục tiêu đề ra trong Nghị quyết số 05-NQ/TW “Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp vào tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 30 – 35%”).

Đến năm 2025, dự kiến đóng góp TFP vào tăng trưởng kinh tế khoảng 40%, TFP đang có xu hướng đóng góp ý nghĩa vào tăng trưởng kinh tế thông qua hoạt động khoa học và công nghệ, các chương hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển đào tạo và các xu hướng ứng dụng công nghệ mới trong các lĩnh vực đã được thúc đẩy một cách tích cực trong những năm gần đây. Đến năm 2030, xu hướng đóng góp của TFP vào tăng trưởng kinh tế có thể tiếp tục tăng lên do kết quả của các nỗ lực tích cực nói trên. Dự kiến TFP đóng góp vào tăng trưởng kinh tế khoảng 45 - 50%.

Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng tại các địa phương(VietQ.vn) - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã có buổi làm việc với địa phương về tình hình thực hiện dự án năng suất chất lượng cũng như đề xuất, kiến nghị của các địa phương về phương hướng triển khai dự án trong giai đoạn tiếp theo.


Thanh Uyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang