Bình Thuận: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa

author 17:35 10/04/2021

(VietQ.vn) - Mới đây, Bình Thuận đã xây dựng Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh.

Nhằm triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bình Thuận tại văn bản số 4993/VP-KGVXNV ngày 27/10/2020, tiếp nối kết quả triển khai trong giai đoạn 2011-2020, Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận đã xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận trong 5 năm 2021- 2025.

Theo đó, mục tiêu đặt ra trong giai đoạn 2021-2025 là: Số doanh nghiệp được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng hàng năm tăng từ 10 - 15%, trong đó, số doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001 tăng 10% so với giai đoạn 2011-2020; Hỗ trợ cho ít nhất 02 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn tỉnh; Tăng cường năng lực cho các tổ chức đánh giá sự phù hợp trên địa bàn tỉnh; Đào tạo ít nhất 06 chuyên gia năng suất chất lượng của tỉnh đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để đạt được những chỉ tiêu nói trên, Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau: Thực hiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; Đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng của địa phương; Tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Hà My

Chuẩn bị cung ứng xăng dầu phù hợp tiêu chuẩn khí thải mức 5(VietQ.vn) - Thủ tướng vừa có văn bản cho ý kiến về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 theo Quyết định 49/2011/QĐ-TTg quyết định các loại ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới phải áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 5 từ 1/1/2022.
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang