Hỗ trợ phát triển 3.000 doanh nghiệp khoa học công nghệ

author 14:01 28/05/2012

(VietQ.vn) - Nguồn tin của Chất lượng Việt Nam cho hay, ngày 22/5, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN) khoa học và công nghệ (KH&CN); tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (sau đây viết tắt là chương trình).

Theo đó, Nhà nước có cơ chế, chính sách để khuyến khích, hỗ trợ hình thành và phát triển DN KH&CN, huy động các nguồn lực xã hội để phát triển DN KH&CN nhằm tạo thuận lợi trong việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh thương mại hóa các sản phẩm hàng hóa là kết quả của hoạt động KH&CN, phát triển thị trường KH&CN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
 
Chương trình sẽ hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN
Chương trình sẽ hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 doanh nghiệp KH&CN
 
Đẩy mạnh sắp xếp, hỗ trợ chuyển đổi các tổ chức KH&CN công lập sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nhằm tăng cường trách nhiệm và nâng cao tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của tổ chức KH&CN, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức KH&CN, góp phần tăng cường tiềm lực KH&CN của đất nước.

Mục tiêu của chương trình là hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 DN KH&CN; thành lập 100 cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN, trong đó tập trung chủ yếu tại các viện nghiên cứu, trường đại học.

Hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ chức, DN, các nhóm nghiên cứu mạnh được ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN tại các cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 5.000 lượt đối tượng thành lập DN KH&CN và các đối tượng có liên quan.

Hỗ trợ các tổ chức KH&CN công lập chưa chuyển đổi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, hoàn thành việc chuyển đổi trước ngày 31/12/2013.

Chương trình sẽ khảo sát, phân loại các tổ chức, cá nhân hoạt động KH&CN có tiềm lực hình thành DN KH&CN, xây dựng cơ sở dữ liệu về DN KH&CN. Hỗ trợ các hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN. Chương trình cũng sẽ hỗ trợ phát triển DN KH&CN và hướng dẫn DN KH&CN trong việc hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định.

Tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về việc thành lập, quản lý, điều hành hoạt động của DN KH&CN. Hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển DN KH&CN và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức KH&CN công lập, bao gồm: Cơ chế, chính sách về thành lập DN KH&CN, chuyển một phần hoặc toàn bộ tổ chức KH&CN công lập để thành lập DN KH&CN và công nhận DN KH&CN.

Kinh phí thực hiện Chương trình được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho KH&CN, Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và các nguồn hợp pháp khác.

Hàng năm, Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất cân đối kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho KH&CN ở Trung ương để thực hiện nội dung nhiệm vụ, các hoạt động chung của chương trình và hỗ trợ các địa phương thực hiện nhiệm vụ có liên quan tại địa phương.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cân đối kinh phí từ ngân sách sự nghiệp KH&CN của địa phương và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương để thực hiện các nội dung của chương trình ở địa phương và các nhiệm vụ của chương trình do Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý.

Thời gian thực hiện Chương trình từ năm 2012 đến hết năm 2015, theo đó từ nay đến 2013 sẽ tập trung hướng dẫn thủ tục để công nhận DN KH&CN đối với những DN đã đủ điều kiện; hỗ trợ hình thành một số cơ sở, đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN KH&CN và triển khai thực hiện một số nội dung nhiệm vụ của chương trình; rà soát, xây dựng, tổng hợp kế hoạch và lộ trình chuyển đổi tổ chức KH&CN công lập thuộc các bộ, ngành, địa phương. Cuối năm 2013, tiến hành sơ kết đánh giá kết quả hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

Năm 2014 – 2015, sẽ tiếp tục triển khai các nội dung của chương trình theo kế hoạch. Đầu năm 2016, tổng kết việc thực hiện chương trình và đề xuất triển khai trong giai đoạn tiếp theo.

Bộ KH&CN sẽ chủ trì tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình; lồng ghép nội dung nhiệm vụ của chương trình với các chương trình, đề án KH&CN quốc gia khác có liên quan.

Chương trình sẽ kéo dài từ nay đến năm 2015
Chương trình sẽ kéo dài từ nay đến năm 2015

Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát kế hoạch, tiến độ thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN công lập trực thuộc bộ, ngành, địa phương; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ; kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan có thẩm quyền quyết định tổ chức lại, sáp nhập hoặc giải thể đối với tổ chức KH&CN công lập hoạt động không hiệu quả.

Quyết định thành lập ban chỉ đạo chương trình do Bộ trưởng Bộ KH&CN làm trưởng ban, một Thứ trưởng Bộ KH&CN làm Phó trưởng Ban. Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình quy định thành phần, danh sách thành viên và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của ban chỉ đạo.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, hội đồng thành viên, hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước phối hợp với Bộ KH&CN triển khai các nội dung nhiệm vụ có liên quan của chương trình; rà soát, lập danh sách, xây dựng và phê duyệt kế hoạch sắp xếp, chuyển đổi tổ chức KH&CN trực thuộc theo quy định…

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức và huy động các nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan thuộc chương trình; lồng ghép việc thực hiện nội dung nhiệm vụ của chương trình với các chương trình, đề án KH&CN quốc gia, chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan trên địa bàn.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Duy Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang