Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ quản lý về xây dựng

author 06:32 18/08/2020

(VietQ.vn) - Thời gian qua, Vụ KHCN&MT (Bộ Xây dựng) đã tiến hành nhiều hoạt động triển khai xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn phục vụ công tác quản lý xây dựng.

Theo thông tin từ Vụ KHCN&MT (Bộ Xây dựng), từ năm 2017 - 2020, Bộ Xây dựng đã triển khai xây dựng “Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030”. Mục tiêu tổng quát của Chiến lược là phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) ngành Xây dựng nhằm phục vụ các mục tiêu chung của Chiến lược KH&CN quốc gia, Chiến lược phát triển bền vững, đáp ứng các yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH.

Nhằm thực hiện chiến lược kể trên, Vụ KHCN&MT đã ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để hoàn thiện thể chế, trong đó có văn bản quy phạm pháp luật, quy phạm kỹ thuật, hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn, định mức đơn giá trong phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng.

Cũng trong giai đoạn này, Bộ Xây dựng đã tập trung nguồn lực xây dựng dự thảo và trình Quốc hội thông qua Luật Kiến trúc 2019, sửa đổi một số điều của Luật Xây dựng 2014 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9. Do vậy các đề tài giai đoạn này đã góp phần cung cấp các căn cứ để xây dựng các nội dung trong Luật, Nghị định và Thông tư.

Tiếp đó, thực hiện chiến lược KH&CN giai đoạn 2011 - 2020, trong các năm 2016, 2017, 2018 Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 đề án và 2 chương trình KH&CN quan trọng gồm: Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật xây dựng; Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng; Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM) trong hoạt động xây dựng và quản lý vận hành công trình; Chương trình nghiên cứu xây dựng thực nghiệm công trình trên biển đảo; Chương trình nghiên cứu phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) sử dụng tro, xỉ, thạch cao đã qua xử lý từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón và các cơ sở công nghiệp phát thải khác.

Ảnh minh họa 

PGS.TS Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT cho biết, Vụ đã hoàn thiện Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựngtheo yêu cầu của Bộ Xây dựng. Tiến hành khảo sát trong và ngoài nước để tổng kết các vướng mắc, bất cập của hệ thống quy chuẩn Việt Nam (QCVN), tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) trong các hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Đồng thời, đề xuất định hướng dự thảo danh mục QCVN và bộ TCVN cốt lõi về xây dựng.

Đối với các nhiệm vụ thuộc Đề án áp dụng mô hình thông tin công trình trong hoạt động xây dựng (BIM), Vụ được giao nhiệm vụ nghiên cứu đưa ra các hướng dẫn áp dụng BIM trong các công trình hạ tầng kỹ thuật, đánh giá công nghệ, giải pháp phần mềm cho việc triển khai hướng dẫn BIM công trình nêu trên; Các tiêu chí đánh giá áp dụng BIM cho công trình thí điểm, hướng dẫn áp dụng BIM cho các bộ môn kết cấu, kiến trúc... đang được triển khai nghiên cứu, hướng tới việc xây dựng tài liệu đào tạo cho các đối tượng trong ngành Xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng Mô hình thông tin công trình BIM.

Đối với công tác đo lường, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD, Vụ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng các địa phương tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của các phòng thí nghiệm xây dựng trên địa bàn cả nước. Số lượng phòng LAS-XD đăng ký cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định số 62/2016/NĐ-CP lên tới 1.200 phòng thí nghiệm.

Đồng thời, Vụ cũng đã hoàn thành 18/20 nhiệm vụ được giao trong Chương trình nghiên cứu phát triển VLXD sử dụng tro, xỉ, thạch cao đã qua xử lý từ các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón và các cơ sở công nghiệp phát thải khác. Đến nay, Bộ Xây dựng đã xây dựng, ban hành hoặc trình ban hành, ủy quyền cho các đơn vị liên quan ban hành được 17 tiêu chuẩn quốc gia, 2 tiêu chuẩn cơ sở; 7 chỉ dẫn, hướng dẫn kỹ thuật; 4 định mức kinh tế kỹ thuật về tro xỉ, thạch cao các nhà máy nhiệt điện, phân bón, đáp ứng yêu cầu để tái sử dụng làm VLXD, làm đường giao thông, san lấp mặt bằng.

 Nhà máy chế biến thạch cao tại Hải Phòng

Vụ KHCN&MT đã triển khai nghiêm túc, chặt chẽ công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, quản lý hệ thống đánh giá hợp quy, đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa VLXD nhập khẩu, sản xuất và lưu thông trên thị trường nhằm bảo vệ sản xuất hàng hóa trong nước, ngăn ngừa hàng kém chất lượng đưa vào các công trình xây dựng. Theo đó, việc thực hiện quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD bằng Quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD đối với 6 nhóm hàng hóa (tổng số là 31 sản phẩm, hàng hóa) và quản lý sản phẩm, hàng hóa VLXD được sản xuất trong nước và được nhập khẩu theo quy định rõ ràng, công khai minh bạch.

Không chỉ vậy, nhằm triển khai Đề án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành sản VLXD, Vụ tiến hành một số hoạt động khảo sát, đánh giá chi tiết hiện trạng, đề xuất ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm tại cơ sở sản xuất vật liệu ốp lát; xây dựng và tăng cường hệ thống tổ chức quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa của ngành sản xuất VLXD; nghiên cứu xây dựng cổng thông tin điện tử về năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành sản xuất VLXD; tập huấn, phổ biến tiêu chuẩn, quy chuẩn trong sản xuất VLXD (xi măng, kính xây dựng, sứ vệ sinh, gạch ốp lát)…

Vụ KHCN&MT nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 tới, ông Vũ Ngọc Anh cho biết Vụ sẽ tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển KH&CN ngành Xây dựng giai đoạn 2021 - 2030. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống QCVN lĩnh vực xây dựng, tiếp tục xây dựng, nghiên cứu soát xét, bổ sung, chỉnh sửa và ban hành các quy chuẩn theo kế hoạch. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là triển khai đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Từ đó, hoàn thiện hệ thống QCVN lĩnh vực xây dựng và rà soát, bổ sung, ban hành các quy chuẩn theo đúng tiến độ.

Bảo Lâm

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang