Hoạt động của Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng Chất lượng Quốc gia như thế nào?

author 10:33 10/01/2017

(VietQ.vn) - Doanh nghiệp tôi ở địa phương, muốn tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nhưng không biết hoạt động của Hội đồng sơ tuyến như thế nào, tìm hiểu ở đâu?

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 2017

Bạn đọc Nguyễn Dương Hòa ở Hải Dương hỏi, Doanh nghiệp tôi ở địa phương, muốn tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia nhưng không biết hoạt động của Hội đồng sơ tuyến như thế nào, tìm hiểu ở đâu? Chúng tôi xin giải đáp như sau:

Theo Quy định về giải thưởng chất lượng quốc gia tại Thông tư số: 17/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 06 năm 2011 của Bộ KH&CN tại điều 10 về Hội đồng sơ tuyển của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia có nêu: 

1. Hội đồng sơ tuyển do Tổng cục TCĐLCL quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội đồng sơ tuyển có từ 7 đến 11 thành viên là đại diện các Sở, Ban, ngành và các tổ chức có liên quan tại địa phương. Hội đồng sơ tuyển gồm Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Thành viên Hội đồng sơ tuyển là những người am hiểu về lĩnh vực quản lý chất lượng và nắm vững các tiêu chí và yêu cầu của GTCLQG.

Họp sơ tuyển, xét chọn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh. Ảnh ST

 Họp sơ tuyển, xét chọn doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của Sở KHCN tỉnh Quảng Ninh. Ảnh ST

Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng sơ tuyển. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng thay mặt Chủ tịch điều khiển các phiên họp của Hội đồng sơ tuyển. Hội đồng sơ tuyển làm việc theo nguyên tắc bàn bạc thống nhất của các thành viên có mặt. Các phiên họp của Hội đồng sơ tuyển phải có ít nhất 2/3 số thành viên tham dự. Các quyết định của Hội đồng sơ tuyển chỉ có giá trị khi được ít nhất 3/4 số thành viên có mặt đồng ý.

Thư ký của Hội đồng sơ tuyển là cán bộ Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Hội đồng sơ tuyển có nhiệm vụ:

a) Tiếp nhận bản đăng ký và hồ sơ tham dự GTCLQG của tổ chức, doanh nghiệp;

b) Tiến hành việc xem xét, đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ tổ chức, doanh nghiệp tham dự;

c) Lập hồ sơ đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng GTCLQG;

d) Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển.

Về Quy trình đánh giá của Hội đồng sơ tuyển như sau: Tại Điều 11. Quy trình đánh giá của Hội đồng sơ tuyển

1. Quá trình đánh giá

Hội đồng sơ tuyển phải tiến hành đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG theo hai bước:

- Bước 1: Đánh giá hồ sơ

Hội đồng sơ tuyển cử nhóm chuyên gia tiến hành đánh giá hồ sơ tham dự GTCLQG của các tổ chức, doanh nghiệp. Nhóm đánh giá phải có ít nhất 03 chuyên gia đánh giá thực hiện việc đánh giá một cách độc lập. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia phải lập báo cáo đánh giá thống nhất.

Chuyên gia đánh giá phải am hiểu về lĩnh vực quản lý chất lượng và các tiêu chí, yêu cầu của GTCLQG, có chứng chỉ chuyên gia đánh giá GTCLQG.

- Bước 2: Đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp

Hội đồng sơ tuyển cử Đoàn đánh giá gồm đại diện của Hội đồng sơ tuyển và ít nhất 03 chuyên gia đánh giá, tiến hành đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp tham dự GTCLQG. Sau khi đánh giá, nhóm chuyên gia phải lập biên bản đánh giá.

2. Kết quả đánh giá

Căn cứ vào kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ, Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất xét tặng GTCLQG và gửi các hồ sơ liên quan (05 bản in và 01 đĩa CD) cho Hội đồng quốc gia thông qua Tổng cục TCĐLCL trước ngày 01 tháng 8 hằng năm.

3. Hồ sơ của Hội đồng sơ tuyển bao gồm:

- Hồ sơ tham dự của tổ chức, doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này;

- Kết quả xem xét đánh giá của Hội đồng sơ tuyển đối với từng tổ chức, doanh nghiệp (báo cáo đánh giá thống nhất, bảng điểm tổng hợp, biên bản đánh giá tại chỗ, biên bản họp của Hội đồng sơ tuyển);

- Văn bản đề nghị của Hội đồng sơ tuyển kèm theo danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được đề xuất trao giải.

Hồng Anh

 

 
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang