Hoạt động TCĐLCL 2015: Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm

author 06:10 20/02/2015

(VietQ.vn) - Hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) một năm qua đã gặt hái được nhiều kết quả nổi bật. Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt đã có những chia sẻ nhân dịp đầu năm mới, Xuân Ất Mùi 2015.

Thưa Tổng cục trưởng, kết thúc năm 2014 hoạt động của ngành TCĐLCL đã ghi nhận được những thành quả như thế nào trong một năm qua?

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt: Với trách nhiệm của cơ quan tham mưu về công tác quản lý TCĐLCL, ngay từ đầu năm 2014 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã triển khai và phân công thực hiện kế hoạch tới các đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế góp phần vào sự tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội. Kết quả công tác năm 2014 của Tổng cục được thể hiện ở nhiều phương diện, nổi bật ở những lĩnh vực sau:

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Sau khi các Luật và Nghị định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng được ban hành, trong những năm qua Tổng cục đã triển khai xây dựng các văn bản hướng dẫn dưới luật để quy định chi tiết việc áp dụng các nội dung của Luật, Nghị định. Cùng với việc chủ trì xây dựng các văn bản thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục cũng đã phối hợp với các cơ quan liên quan khác để xây dựng các văn bản liên tịch hướng dẫn, tổ chức thực hiện quản lý nhà nước đối với các nội dung thuộc trách nhiệm của các Bộ ngành đã được Luật và Nghị định quy định. Trong năm 2014 Tổng cục đã tiến hành xây dựng và trình ban hành 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 03 Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về thực hiện công tác chuyên môn: Năm 2014 Tổng cục đã trình và được Bộ phê duyệt gồm 752 TCVN. Các TCVN được xây dựng trong năm 2014 đã tập trung vào các đối tượng có nhu cầu cấp bách về quản lý, sản xuất, kinh doanh, gồm: Thuốc bảo vệ thực vật, thủy sản và sản phẩm thủy sản, phân bón các loại, công trình thủy lợi, cây công nghiệp; Công trình giao thông và vật liệu sử dụng trong xây dựng công trình giao thông, phương tiện giao. Trong năm 2014 đã hoàn thiện việc thẩm định 716/752 TCVN.

Đặc biệt, năm qua Tổng cục đã chủ động thực hiện tốt vai trò đầu mối về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, tích cực liên hệ làm việc thường xuyên với các cơ quan đầu mối về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật của các Bộ, ngành nhằm giúp các Bộ, ngành tháo gỡ những khó khăn trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật và những hoạt động tác nghiệp cụ thể.

Có thể nói, với định hướng tập trung xây dựng TCVN cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ lực và những vấn đề thiết yếu khác của của nền kinh tế - xã hội đất nước cũng như tỷ lệ hài hòa TCVN với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt trên 60% nêu trên, Hệ thống TCVN sẽ góp phần đắc lực phục vụ cho việc sản xuất, cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất lượng, góp phần thúc đẩy, thuận lợi hóa giao dịch thương mại của Việt Nam.

Về hoạt động đo lường: Công tác quản lý đo lường năm 2014 tiếp tục được tăng cường cơ sở pháp lý  với các Thông tư hướng dẫn Luật Đo lường và Nghị định 86/2012/NĐ-CP đã được Bộ ban hành. Với trách nhiệm cơ quan quản lý giúp Bộ thực hiện quản lý công tác đo lường trong cả nước, Tổng cục đã xây dựng các văn bản hướng dẫn cụ thể cho các cơ sở, đơn vị và địa phương về các hoạt động trong lĩnh vực đo lường.

Qua 2 năm thực hiện các quy định mới về quản lý đo lường, công tác hướng dẫn, giải đáp và thực hiện các nhiệm vụ chỉ định, công nhận, chứng nhận trong hoạt động đo lường đã được Tổng cục triển khai thường xuyên với các Bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp ...

Về công tác quản lý chất lượng: Trong năm 2014, việc hướng dẫn các Bộ, ngành, các Chi cục, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân thực hiện đầy đủ và đúng quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Nghị định 132 và các văn bản hướng dẫn liên quan đã được Tổng cục chú trọng quan tâm. Công tác quản lý chất lượng đã thực hiện được những hoạt động chính như: Hướng dẫn các bộ ngành, địa phương trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, chủ trì hoặc tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Đẩy mạnh vai trò của công tác quản lý chất lượng, hoạt động đánh giá sự phù hợp tại các Bộ ngành. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong quá trình xây dựng, áp dụng và áp dụng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hướng dẫn các Bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10/10/2014; đôn đốc, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Triển khai hoạt động quản lý tổ chức đánh giá sự phù hợp...

Hoạt động quản lý chất lượng năm qua được đánh giá rất cao với hàng loạt các công việc được cho là rất kịp thời, sát thực với nhu cầu quản lý. Vậy đâu là lý do chúng ta thực hiện được những kết quả như vậy?

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt: Có thể nói rằng, hoạt động quản lý chất lượng luôn là một hoạt động mở, việc xây dựng các hành lang pháp lý thông qua các văn bản hướng dẫn liên quan đến quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Nghị định 132 luôn được Tổng cục chú trọng quan tâm.

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt

Năm 2014, Công tác quản lý chất lượng đã thực hiện được rất nhiều công  việc từ hướng dẫn các bộ ngành, địa phương trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, chủ trì hoặc tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Giải quyết tốt, kịp thời các vấn đề sự vụ đột xuất như công nhận, kinh doanh có điều kiện, nhiên liệu sinh học, kiểm tra hàng hóa nhập khẩu, trả lời chất vấn Đại biểu Quốc hội... Công tác chất lượng còn thực hiện rất nhiều khối lượng công việc khác như cấp Giấy chứng nhận HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 ; Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện cho tổ chức tư vấn và cấp thẻ cho  chuyên gia tư vấn, đánh giá... Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ trong quá trình xây dựng, áp dụng và áp dụng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008 tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ. Triển khai hoạt động quản lý tổ chức đánh giá sự phù hợp; Chỉ định tổ chức thử nghiệm; Triển khai, phổ biến các thông tư ...

Có thể khẳng định rằng, công tác quản lý chất lượng trong một năm qua với khối lượng công việc đã thực hiện đã đáp ứng được yêu cầu quản lý một cách nhanh nhạy, kịp thời và chủ động cao. Lý do là chúng ta đã bám sát được với yêu cầu của thực tiễn, tham mưu kịp với Bộ KH&CN để ra những quyết sách hợp lý.

Tổng cục trưởng có đề cập đến vấn đề chủ động trong quản lý và xử lý tình huống. Vậy trong năm 2014, công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hóa đã chủ động hay chưa và kết quả đó như thế nào?

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt: Công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa luôn được Tổng cục chú trọng. Ví dụ: Nếu như trước đây việc kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường chỉ thực hiện theo kế hoạch, chuyên đề thì nay chúng ta không dừng ở đó mà đã chủ động nắm bắt thông tin thông qua truyền thông báo chí, phản ánh của người tiêu dùng, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan để tiến hành xử lý vụ việc.

Những mặt hàng thuộc quản lý của Bộ KHCN như điện, điện tử, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, xăng dầu, vàng trang sức mỹ nghệ, thép... luôn được kiểm tra thường xuyên, chủ động, qua đó đã có được những kết quả cụ thể. Ví dụ kiểm tra hàng điện, điện tử tại 54 cơ sở với 211 mẫu : trong đó số hàng hoá đạt về nhãn 162/211 mẫu; có dấu CR 166/208 mẫu; có bản sao giấy chứng nhận hợp quy 107/208 mẫu. Lấy 9 mẫu mẫu thử nghiệm, kết quả  9/9 mẫu đạt chất lượng.

Kiểm tra đồ chơi trẻ em tại 63 cơ sở, lấy 30 mẫu thử nghiệm kết quả là có 2 mẫu không đạt yêu cầu theo QCVN 3:2009/BKHCN. Đặc biệt, cơ quan kiểm tra của Tổng cục đã phối hợp các cơ quan chức năng kiểm tra, phát hiện một số cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em không có nhãn hàng hóa, dấu CR và đã yêu cầu chủ doanh nghiệp phải tiêu hủy toàn bộ những sản phẩm vi phạm này.

Ở mặt hàng mũ bảo hiểm đã phối hợp các cơ quan  chức năng đã kiểm tra phát hiện và xử lý đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh giả mạo chứng nhận hợp quy và gắn dấu CR lên mũ không phải MBH. Kiểm tra tại 140 cơ sở với 619 mẫu, lấy 44 mẫu thử nghiệm, phát hiện 25 mẫu thử nghiệm không đạt chất lượng.

Ở mặt hàng xăng dầu: Kiểm tra tại 126 cơ sở; Thử nghiệm 152 mẫu (gồm cả TEST nhanh 96 mẫu), trong đó  đạt yêu cầu 141 mẫu/152 mẫu, 11 mẫu không đạt theo kết quả của PTN).

Ngoài ra Tổng cục còn kiểm tra chất lượng thép, vàng trang sức mỹ nghệ, điện, điện tử...và xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp vi phạm về chất lượng.

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa trong sản xuất cũng được đẩy mạnh. Qua đó, góp phần không nhỏ vào thành quả của công tác quản lý chất lượng năm 2014.

Với kết quả như vậy, nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý TCĐLCL năm 2015 sẽ tập trung vào những vấn đề gì?

Tổng cục trưởng Ngô Quý Việt: Với tinh thần phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc, kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước, 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cuả Tổng cục TCĐLCL sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trên từng vị trí công tác, góp phần xứng đáng vào sự phát triển KH&CN, cũng như kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2015 với những nhiệm vụ trọng tâm như thực hiện tốt kế hoạch 2015; xây dựng và chuẩn bị điều kiện thực hiện tốt kế hoạch 2016, kế hoạch trung hạn 2016-2020; Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Chương trình 712 và Đề án TBT năm 2015, tổ chức tổng kết giai đoạn 2011-2015 và đề xuất phương hướng hoạt động 2016 -  2020;

Tăng cường quản lý, đặc biệt là hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đánh giá sự phù hợp; Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 19/2014/QĐ-TTg, Thông tư về vàng, thép; các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, các quy định về xăng E5, dầu DO 0,05S (ngừng sử dụng DO 0,25S); trình ban hành và xây dựng phương án triển khai quy hoạch các tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, đặc biệt tăng cường hướng dẫn, phối hợp với các Bộ ngành, các Chi cục TCĐLCL;  Triển khai thực hiện quy hoạch TCVN, QCVN đã được phê duyệt, chú ý đổi mới quy trình kế hoạch TCVN với các Bộ ngành;

Tích cực triển khai hoạt động hợp tác quốc tế, đặc biệt chú ý chuẩn bị các điều kiện hình thành cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), phổ biến và chuẩn bị thực hiện các FTAs, TPP khi được ký kết; xây dựng, trình và tổ chức thực hiện đề án Cổng thông tin TBT.

Đẩy mạnh triển khai công tác địa phương; Tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền về TCĐLCL; Thực hiện đúng tiến độ, đưa vào khai thác có hiệu quả các dự án đầu tư phát triển như Trung tâm Kỹ thuật 1,2, 3 và Viện Đo lường Việt Nam.

Đồng thời trong năm 2015 Tổng cục sẽ triển khai xây dựng đúng tiến độ các văn bản quản lý TCĐLCL khác phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL.

Với nỗ lực của toàn ngành, tôi hy vọng năm 2015 chúng ta lại tiếp tục ghi nhận thêm những kết quả mới đầy khả quan.

Xin trân trọng cảm ơn Tổng cục trưởng!

Hà Thủy (thực hiện)

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang