Hội nghị công tác Đảng năm 2017 và Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ Bộ KH&CN

author 17:51 23/08/2017

(VietQ.vn) - Sáng 23/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ KH&CN đã tổ chức Hội nghị công tác Đảng năm 2017 và hội nghị Ban chấp hành đảng Bộ.

Tham dự Hội nghị có Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TW; Đồng chí Trần Văn Tùng, Ủy viên BCH Đảng ủy Khối các cơ quan TW, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN. Bên cạnh đó, tham dự Hội nghị có các Ủy viên BCH Đảng bộ, các Ban của Đảng ủy Bộ, Bí thư, Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, cán bộ làm công tác đảng vụ, Bí thư, Phó bí thư chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy Bộ.

Báo cáo của Đảng bộ Bộ KH&CN cho biết: Quán triệt chủ đề hành động năm 2017 của Chính phủ là tăng cường, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh va bền vững. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Bộ KH&CN và các cấp ủy trực thuộc đã tham gia, phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đọa các đơn vị, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, tập trung vào việc tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 và Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng góp phần phát triển kinh tế; tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp lý về KH&CN để phục vụ hiệu quả cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các Nghị quyết 35/NQ-CP về phát triển hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2020; cải thiện chỉ số Đổi mới sáng tạo và chỉ số Nâng cao năng lực cạnh tranh do Chính phủ giao cho Bộ KH&CN theo Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Chính phủ; Tổ chức triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn cảnh Hội nghị công tác Đảng năm 2017 và hội nghị Ban chấp hành đảng Bộ KH&CN. Ảnh: Đăng Minh

 

Bên cạnh đó, trong 6 tháng vừa qua, Đảng bộ Bộ KH&CN đã tiếp tục xây dựng và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động KH&CN; hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ; đưa KH&CN gắn bó chặt chẽ và phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, y tế....thúc đẩy việc hình thành và phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp KH&CN và doanh nghiệp khởi nghiệp đỏi mới sáng tạo; hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; triển khai các hoạt động kết nối cung – cầu công nghệ, phát triển thị trường KH&CN; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để xây dựng hàng rào kĩ thuật phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã ký kết; đề xuất các giải pháp để tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đặc biệt, Đảng bộ Bộ KH&CN đã phối hợp với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường và các cơ quan liên quan của Quốc hội hoàn thiện Dự án Luật Chuyển giao công nghệ (Sửa đổi) để trình Quốc hội xem xét và đã được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV; Trình và đã được Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 về Quy chế cơ chế, chính sách đặc thù đối với Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, Đảng bộ Bộ KH&CN và các cấp ủy trực thuộc đã nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tiêu biểu như: Hội nghị về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); Ban hành Chương trình hành động số 360-TTr/ĐUB ngày 3/4/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư (khóa XII); Kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đến các chi bộ để triển khai thực hiện.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh: Đảng ủy Bộ đã ban hành Nghị quyết số 362-NĐ/ĐUB ngày 30/12/2016 về nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ KH&CN, phổ biến đến các chi bộ thực hiện; Trang thông tin điện tử của Bộ KH&CN tiếp tục được hoàn thiện, trở thành kênh thông tin phong phú, hiệu quả, phục vụ công tác của Đảng bộ,...

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ KH&CN đã cử 04 đồng chí cán bộ tham gia lớp Chuyên viên cao cấp; 20 đồng chí tham gia Lớp Cao cấp lý luận chính trị; 15 đồng chí tham gia lớp An ninh, quốc phòng..., Ban thường vụ Đảng ủy Bộ đã ra Quyết định kết nạp 33 đảng viên mới và công nhận chính thức cho 41 đảng viên dự bị.

Trong thời gian vừa qua, các đảng bộ, chi bộ đã tích cực triển khai các mặt công công tác, tập trung xây dựng tổ chức đảng, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; Công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận được thực hiện đồng bộ góp phần xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Bộ KH&CN vững mạnh. Sự phối hợp giữa cấp ủy, và lãnh đạo các cấp cơ bản đồng thuận, là nhân tố quan trọng trong việc lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Tại Hội nghị, cũng đã thảo luận và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017, Đảng ủy Bộ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, tập trung xây dựng và thực hiện quy chế phối hợp công tác Đảng ủy – Ban cán sự đảng Bộ - Bộ trưởng nhiệm kỳ 2015 – 2020; phối hợp Lãnh đạo Bộ triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị 6 tháng cuối năm và của cả năm 2017. Tiếp tục triển khai Chương trình công tác của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và của các cấp ủy trực thuộc với trọng tâm là nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, xây dựng đoàn kết, thống nhất.

Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được nhận cờ Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012 – 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. Ảnh: Đăng Minh

 

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai thực Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) của Đảng bộ Bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW. Tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết TW5, TW6 (Khóa XII), các Nghị quyết chỉ thị của của Đảng ủy Khối trong toàn Đảng bộ; Hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát của các cấp ủy 2017. Tăng cường vai trò, hoạt động của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ và các đảng ủy cơ sở, cũng như công tác kiểm tra, giám sát của các chi bộ, giữ nghiêm kỷ luật đảng; Sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng theo yêu cầu thực tiễn và làm tốt công tác phát triển đảng viên. Hoàn thành quy hoạch và phê duyệt quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; chỉ đạo tổ chức và giám sát việc tổ chức đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 5 năm lần 2 đạt kết quả tốt....

Với những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị đồng chí Trần Đắc Hiến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ KH&CN đã công bố các Quyết định khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2016 của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ; trao Huy hiệu Đảng. Theo đó, có 8 Đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng; Đảng bộ Cơ quan Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được nhận cờ Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012 – 2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; 03 tổ chức đảng được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương là tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền 2012- 2016; 10 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền 2012 – 2016 được nhận bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; 14 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh năm 2016 được nhận Bằng khen của Đảng ủy Bộ KH&CN; 16 Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 đã được nhận Bằng khen của Đảng ủy Bộ KH&CN.

Đăng Minh

Liên hoan văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương(VietQ.vn) - Ngày 24/3, tại Nhà hát Âu Cơ - Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc liên hoan văn nghệ chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (11/4/2007 – 11/4/2017).
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang