video hot

Phương hướng mới cho giải pháp quản lý và giảm thiểu tai nạn giao thông

14:26 04/12/2018

Vietq.vn - Nhằm giúp giảm thiểu tai nạn giao thông, sáng nay, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức chương trình hội thảo “Phổ biến hướng dẫn áp dụng hệ thống Quản lý an toàn giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn TCVN 39001:2014”. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và hướng dẫn đối với hệ thống quản lý an toàn giao thông đường bộ, giúp giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ đồng thời bảo dưỡng hệ thống giao thông đường bộ.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang