video hot

Lâm Đồng: Hội thảo 'Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng doanh nghiệp'

15:03 19/12/2017

Vietq.vn - Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đã tổ chức Hội thảo Thúc đẩy nâng cao năng suất chất lượng của doanh nghiệp kinh nghiệm thực tế và giải pháp nhân rộng.

Sự kiện: Năng suất chất lượng

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang