video hot

Hơn nửa số heo đeo vòng truy xuất nguồn gốc là để đối phó

11:39 08/05/2017

Vietq.vn - Chỉ 11% cơ sở chăn nuôi thực hiện đeo vòng truy xuất nguồn gốc heo, hơn 50% trong số đó đeo vòng để đối phó, Chi cục thú y TP HCM báo cáo kết quả sau 4 tháng nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang