Vận hành bài bản và chuyên nghiệp BĐH Đề án khởi nghiệp quốc gia

author 13:00 24/03/2017

(VietQ.vn) - Phiên họp lần thứ hai Ban điều hành Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã được Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Sau phiên họp lần thứ nhất, trên cơ sở góp ý của các thành viên Ban điều hành Đề án, các thành viên thuộc Văn phòng đề án đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa và đưa ra những điểm mới trong Quy chế hoạt động của Ban Điều hành Đề án, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, …Tại cuộc họp lần này, các đại biểu sẽ tiếp tục bàn về Quy chế hoạt động của Ban điều hành đề án để hoàn thiện Quy chế trình Bộ trưởng Bộ KH&CN xem xét và quyết định. Bên cạnh đó, các thành viên Ban điều hành đề án sẽ cùng nhau thảo luận về kế hoạch tổng thể của Đề án, xem xét tài liệu hướng dẫn triển các Bộ, ngành triển khai Đề án.

Theo đó, điểm mới trong Quy chế hoạt động của Ban điều hành Đề án là thành lập Thường trực Ban Điều hành với số lượng không quá 7 người giúp cho Ban Điều hành giải quyết công việc giữa các phiên họp toàn thể của Ban Điều hành Đề án và giúp cho Trưởng Ban Điều hành triển khai thực hiện Đề án theo kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát biểu tại Phiên họp lần thứ 2 Ban Điều hành Đề án

Bên cạnh đó, trong Quy chế cũng chỉ rõ việc thành lập Văn phòng Đề án. Đây là bộ phận giúp việc thường xuyên cho Ban Điều hành và Thường trực Ban Điều hành tổ chức thực hiện Đề án. Văn phòng Đề án gồm một số công chức, viên chức làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, biệt phái và có thể có một số lao động hợp đồng; được sử dụng cơ sở vật chất của Bộ KH&CN trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ban Điều hành Đề án sẽ tổ chức họp định kỳ môt năm hai lần vào quý I và quý IV hằng năm để thông qua kế hoạch, tổng kết đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án; thông qua báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện trong năm của Đề án và kế hoạch tổng thể triển khai các hoạt động trong năm kế tiếp của Đề án.

Tại Phiên họp, Ban điều hành nghiên cứu xem xét đề xuất để thực hiện các kế hoạch triển khai Đề án. Cụ thể, trong thời gian tới sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ như: Hỗ trợ nâng cao năng lực cho các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo (ĐMST); Liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST; Sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách cho phù hợp với việc hoạt động, hỗ trợ và đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST nhằm đạt mục tiêu đến năm 2020 sẽ hỗ trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính 1.000 tỷ đồng.

Trong thời gian tới, việc thực hiện thành công Đề án sẽ góp phần nâng cao nhận thức về khởi nghiệp ĐMST đến các thành phần xã hội từ sinh viên, học sinh, nhà nghiên cứu đến các nhà quy hoạch chính sách, Lãnh đạo Bộ, ngành, địa phương; Nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư, chuyên gia quốc tế về hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam, từ đó kết nối các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài cho khởi nghiệp ĐMST; Nâng cao số lượng và chất lượng các nhóm khởi nghiệp ĐMST, gắn khởi nghiệp ĐMST với lực lượng sinh viên, nhà nghiên cứu tại viện, trường; Phát triển các mô hình tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST có hiệu quả, đặc biệt là mô hình tổ chức thúc đẩy kinh doanh, trong đó tổ chức đầu tư vốn mồi cho các nhóm khởi nghiệp ĐMST đầu vào và huấn luyện tăng tốc để thu hút vốn đầu tư tiếp theo cho các nhóm tốt nghiệp; Tăng cường lực lượng huấn luyện viên, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp chuyên nghiệp; Dự kiến hỗ trợ được khoảng 500 nhóm khởi nghiệp, 10.000 cá nhân tham gia hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Toàn cảnh phiên họp lần thứ 2 của Ban Điều hành Đề án

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng khẳng định: Trong thời gian qua, hoạt động khởi nghiệp gắn với ĐMST ở Việt Nam được Chính phủ, Đảng, Nhà nước các Bộ, ngành hết sức quan tâm. Đối với chủ trương phát triển khởi nghiệp gắn với ĐMST đã được Chính phủ, Đảng và Nhà nước khẳng định trong nhiều văn bản. Trong đó có Quyết định số 844 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 2025 trực tiếp giao cho Bộ KH&CN thực hiện. Trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã thành lập một nhóm gồm 1 số cán bộ trực thuộc các đơn vị của Bộ nhằm tập trung xây dựng các văn bản hướng dẫn xây dựng kế hoạch và triển khai Đề án.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cũng đánh giá rất cao nhóm chuẩn bị đã chuẩn bị tài liệu rất đầy đủ để gửi đến Ban điều hành Đề án để cùng trao đổi và thảo luận, Qua đó, Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn các thành viên của Ban điều hành đề án sau này sẽ là những người giúp cho hoạt động ĐMST của đất nước phát triển. Bên cạnh đó, rất mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoạt động khởi nghiệp ĐMST đi đúng hướng. Đặc biệt, hoạt động khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam sẽ đi cùng với các nước đã và đang làm trên thế giới.

Đăng Minh

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang