video hot

Họp báo thường kỳ Bộ KH&CN: Kết quả hoạt động của Bộ KH&CN trong quý III/2018

17:23 04/10/2018

Vietq.vn - Trong Quý III/2018, Bộ KH&CN tập trung xây dựng các chính sách, pháp luật  phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và  công nghệ; triển khai các công việc nhằm nâng cao năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ các ngành kinh tế, phát triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang