Hướng dẫn áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025

author 13:05 01/09/2014

(VietQ.vn) - ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN).

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Trong các ngày từ 18-19/09/2014, Viện Năng suất Việt Nam - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức chương trình đào tạo: Hướng dẫn áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025.

Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng thử nghiệm: Đang áp dụng một hệ thống chất lượng; Có năng lực kỹ thuật, và có thể đưa ra các kết quả thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có giá trị kỹ thuật. Nội dung tiêu chuẩn bao quát tất cả các điều của ISO 9001 đồng thời bổ sung các yêu cầu kỹ thuật mà một PTN phải đáp ứng.

Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo “Hướng dẫn áp dụng và đánh giá hệ thống quản lý phòng thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005” nhằm mục đích giúp các học viên xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý phòng thí nghiệm, nắm được cách thức đánh giá nội bộ theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Việc lập kế hoạch và các hình thức thực hiện các chương trình đánh giá nội bộ sẽ hỗ trợ hiệu quả hoạt động và quản lý phòng thí nghiệm cũng như đạt được sự công nhận.

Thông qua chương trình đào tạo này, Viện Năng suất Việt Nam hi vọng giúp cho các học viên nắm bắt được các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2005 về năng lực của Phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn; Phương pháp xây dựng một Hệ thống quản lý PTN theo ISO/IEC 17025:2005; Cung cấp các kỹ năng đánh giá và quản lý chương trình đánh giá theo ISO 19011:2002; Phương pháp đào tạo -trao đổi thảo luận nhóm; Giải quyết các bài tập tình huống; Phân tích các trường hợp kinh nghiệm thực tiễn; Thảo luận giải quyết các vấn đề của đơn vị.

Được biết, Phần 1 của chương trình đào tạo hướng tới Giới thiệu về ISO/IEC 17025:2005. Phần 2 hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý PTN ISO/IEC 17025:2005. Phần 3 đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý PTN ISO/IEC 17025:2005 và Phần 4 là Thực hành thông qua các bài tập tình huống, giả định và bài kiểm tra cuối khóa.

Quốc Anh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang