(VietQ.vn) - Từ thực tiễn áp dụng 6 Sigma tại các công ty hàng đầu từ Motorola, GE, Honeywell đến Citigroup, Starwood Hotels, DuPont, Dow Chemical, American Standard, Kodak, Sony, IBM, Ford... có thể rút ra một số lợi ích mà 6 Sigma có thể đem lại cho doanh nghiệp như sau:

Nội dung - Thiết kế: Doãn Trung 
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang