(VietQ.vn) - TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là cung cấp hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng và huy động sự tham gia của mọi bộ phận, mọi cá nhân để đạt mục tiêu chất lượng đã đề ra.

Nội dung - Thiết kế: Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

Về đầu trang