(VietQ.vn) - Thực tế áp dụng tại các DN như Toyota, Canon... đã chứng minh TWI là công cụ cải tiến năng suất và chất lượng có giá trị thực tiễn cao. Tuy nhiên, TWI sẽ không mang lại giá trị khi việc áp dụng không được sự ủng hộ và hỗ trợ của Ban lãnh đạo doanh nghiệp.

Doãn Trung
Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

Về đầu trang