ISO 50001:2011 và các hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam

author 07:15 21/07/2014

(VietQ.vn) - Các doanh nghiệp sẽ được lựa chọn và hỗ trợ áp dụng ISO 50001:2011 trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Xu thế áp dụng ISO 50001:2011 toàn cầu

Trong những năm gần đây năng lượng đang trở thành vấn đề được quan tâm trên toàn thế giới. Bên cạnh các loại năng lượng sạch đang được phát triển và phổ biến, quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả đang là một trong những xu thế của tất cả các ngành nghề. Tổ chức phát triển công nghiệp của liên hợp quốc UNIDO cũng chỉ ra rằng ngành công nghiệp cần thể hiện một nỗ lực rõ ràng trong việc ngăn cản biến đổi khí hậu. Từ những yêu cầu đó, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã ban hành tiêu chuẩn ISO 50001, Hệ thống quản lý năng lượng – các yêu cầu và hướng dẫn thực hiện vào tháng 6 năm 2011.

ISO 50001 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý năng lượng (HTQLNL – EnMS), giúp các tổ chức/doanh nghiệp có những cải tiến liên tục trong việc quản lý sử dụng năng lượng hiệu quả. Việc áp dụng rộng rãi tiêu chuẩn này được dự đoán sẽ tác động lên 60% lượng năng lượng tiêu thụ trên thế giới.

Lợi ích của việc áp dụng ISO 50001:2011

Năng lượng có thể coi như một thông số thể hiện sự vận hành của tổ chức và là một trong những chi phí. Tiêu chuẩn này được xây dựng giúp các tổ chức có thể tích hợp việc quản lý và cải tiến hiệu quả sử dụng năng lượng vào trong hệ thống quản lý của mình. Tiêu chuẩn này được xây dựng nhằm hoàn thành các mục đích sau: Hỗ trợ các tổ chức nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng; Tạo môi trường trao đổi thông tin thuận tiện và minh bạch trong việc quản lý nguồn năng lượng; Thúc đẩy các thực hành tốt trong quản lý năng lượng và nhân rộng những hành động quản lý năng lượng tốt; Hỗ trợ trong việc đánh giá và xếp hạng ưu tiên trong việc ứng dụng các công nghệ tiết kiệm năng lượng mới; Đưa ra khung chương trình cho việc thúc đẩy hiệu quả năng lượng thông qua chuỗi cung ứng; Đơn giản hóa các cải tiến trong hệ thống quản lý năng lượng phục vụ cho các dự án giảm thiểu khí thải nhà kính; Cho phép tích hợp với các hệ thống quản lý khác như hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, an toàn lao động.

Quacert triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng ISO

Quacert triển khai mạnh mẽ các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng ISO 50001: 2011. Ảnh: N. N

Các bước triển khai áp dụng ISO 50001:2011

Tương tự như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác của tổ chức ISO, ISO 50001 được xây dựng dựa theo chu trình PDCA (plan – do – check – act) với các bước lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến. Điều này đảm bảo cho hệ thống quản lý năng lượng của tổ chức được liên tục cải tiến ngày một hoàn thiện hơn. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để tổ chức có thể tích hợp HTQLNL vào các hệ thống quản lý sẵn có của mình.

Bước 1: Xây dựng chính sách năng lượng.

Bước 2: Lập kế hoạch về quản lý năng lượng.

Bước 3. Thực hiện và điều hành.

Bước 4: Kiểm tra.

Bước 5: Xem xét của lãnh đạo.

Ở Việt Nam, một số công ty đã được chứng nhận ISO 50001 như Diezel Sông Công, Samsung Electronics Vietnam, Miliket Colusa. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được ban hành tháng 6 năm 2010 yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp có kế hoạch sử dụng năng lượng hiệu quả tiết kiệm, đồng thời yêu cầu các tổ chức tiến hành lồng ghép chương trình quản lý năng lượng với các chương trình quản lý chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ sở. Do đó, việc áp dụng ISO 50001 đã và đang trở thành yêu cầu cấp bách đối với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay.

Trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, năm 2014, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ lựa chọn các doanh nghiệp điểm để sự hỗ trợ của Nhà nước khi triển khai áp dụng tiêu chuẩn này.

 

 

Nguyễn Nam

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang