ISO 9004:2009 - Cải tiến liên tục để đi đến thành công bền vững

author 06:36 25/08/2014

(VietQ.vn) - ISO 9004:2009 được hình thành và cung cấp cho các doanh nghiệp mô hình sự thành công lâu dài trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

ISO 9004:2009 giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Tiêu chuẩn ISO 9004:2009 (ảnh) ra đời góp phần cải tiến liên tục toàn bộ hoạt động, hiệu suất và hiệu quả của tổ chức dựa trên phương pháp tiếp cận theo quá trình. Tiêu chuẩn này tập trung vào việc đáp ứng liên tục nhu cầu và mong muốn của khách hàng và các bên liên quan một cách cân đối.

Theo ban soạn thảo tiêu chuẩn ISO 9004:2009, trong khi mục tiêu ban đầu là đảm bảo sản xuất sản phẩm và dịch vụ tốt để đạt được sự hài lòng của khách hàng, thì mục đích dài hạn là đảm bảo sự tồn tại về kinh tế cho tổ chức.  

So với ISO 9001:2008 là đảm bảo quản lý chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đồng thời tăng cường sự hài lòng khách hàng, ISO 9004:2009 cho một cái nhìn rộng hơn về quản lý chất lượng, đặc biệt là cải thiện hiệu suất. Tiêu chuẩn này sẽ hữu ích cho các tổ chức mà các nhà quản lý cao cấp có mong muốn cải tiến liên tục vượt qua ISO 9001, được đo lường thông qua sự hài lòng của khách hàng và các bên liên quan.

ISO 9004:2009 cho phép các tổ chức nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng bằng cách xem việc tự đánh giá như một công cụ quan trọng giúp các tổ chức: Đưa ra điểm chuẩn về các mức độ thuần thục, khả năng lãnh đạo, chiến lược, hệ thống quản lý, các nguồn lực và quy trình của tổ chức. Nhận dạng được điểm mạnh và điểm yếu của họ. Nhận dạng được cơ hội để cải tiến hoặc đổi mới, hoặc cả hai.

ISO 9001:2008 hỗ trợ cho ISO 9004:2009 và ngược lại

Áp dụng ISO trong doanh nghiệp Việt Nam đã thành nhu cầu tự thân và là xu hướng của hội nhập. Ảnh minh họa

Jose Dominguez, trưởng nhóm phụ trách ISO 9001 cho biết: “Mục tiêu đạt được sự hài lòng của khách hàng và chất lượng sản phẩm được mở rộng trong ISO 9004:2009 bao gồm cả sự hài lòng của các bên quan tâm và hiệu suất của tổ chức. Sự kết hợp của ISO 9001 và ISO 9004 sẽ cho phép các doanh nghiệp có được hệ thống chất lượng tốt nhất.”

ISO 9004:2009 thay thế cho ISO 9004:2000. Tiêu chuẩn này thay đổi đáng kể về cấu trúc và nội dung so với các phiên bản trước đó dựa trên kinh nghiệm tám năm thực hiện tiêu chuẩn trên toàn thế giới, đồng thời nó cũng giới thiệu những đổi mới nhằm nâng cao tính nhất quán với ISO 9001 và các tiêu chuẩn về hệ thống quản lý khác.

Được biết, ISO 9004:2009 có thể bổ sung cho ISO 9001:2008 (và ngược lại), nhưng nó cũng có thể được sử dụng độc lập. Tiêu chuẩn này không dùng cho bên thứ ba chứng nhận, lập quy, hoặc sử dụng trong hợp đồng, cũng không phải là hướng dẫn để thực hiện ISO 9001:2008. 

Hồng Anh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang