JAS-ANZ cấp phép cho QUACERT sử dụng dấu IAF để chứng nhận ISO 22000

author 10:45 20/08/2016

(VietQ.vn) - Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT cho biết, JAS-ANZ đã cho phép QUACERT sử dụng dấu IAF cho chương trình chứng nhận ISO 22000.

Sự kiện: Chứng nhận Hợp chuẩn Hợp Quy

Tháng 07/2016, tổ chức công nhận JAS-ANZ cấp phép cho Trung tâm Chứng nhận Phù hợp QUACERT cho phép sử dụng dấu thừa nhận đa phương IAF cho chương trình chứng nhận ISO 22000.

Theo đó, kể từ ngày Hiệp định này được ký kết, Trung tâm Chứng nhận Phù hợp được sử dụng dấu IAF cùng với biểu tượng QUACERT cấp cho các công ty, đơn vị chứng nhận Hệ thống Quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000.

 ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm

Dấu IAF cho phép một chứng chỉ hay một chứng nhận được công nhận trên toàn thế giới. Việc này sẽ giúp giảm chi phí chứng nhận công nhận và giảm rủi ro sản phẩm hay dịch vụ bị đối tác quốc tế từ chối; hay nói một cách khác "Chứng nhận một lần - được chấp nhận ở mọi nơi".

Nếu quý công ty có nhu cầu chuyển đổi Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000 do QUACERT chứng nhận, vui lòng thông báo lại Trung tâm Chứng nhận Phù hợp (QUACERT) và hoàn trả lại các Giấy chứng nhận đã cấp. QUACERT sẽ cấp lại miễn phí 02 bản Giấy chứng nhận mới mang dấu IAF (từ bản thứ 3 sẽ tính phí). Thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận không thay đổi.

ISO 22000 là tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) xây dựng tập trung vào an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này có liên hệ với tiêu chuẩn ISO 9000. Tên đầy đủ làISO 22000 Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm).

Tiêu chuẩn ISO 22000 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, kết hợp các yếu tố quan trọng đã được thừa nhận chung dưới đây nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong cả chuỗi thực phẩm cho tới điểm tiêu thụ cuối cùng:

- Trao đổi thông tin tác nghiệp

- Quản lý hệ thống

- Các chương trình tiên quyết;

- Các nguyên tắc HACCP.

Ngoài ra, bộ tiêu chuẩn ISO 22000 còn có các tiêu chuẩn sau, chủ yếu hỗ trợ việc áp dụng cũng như chứng nhận ISO 22000.

- ISO 22000 - Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain.

- ISO 22001 - Guidelines on the application of ISO 9001:2000 for the food and drink industry (replaces: ISO 15161:2001).

- ISO/TS 22002- Prerequisite programmes on food safety—Part 1: Food manufacturing

- ISO TS 22003 - Food safety management systems for bodies providing audit and certification of food safety management systems.

- ISO TS 22004 - Food safety management systems - Guidance on the application of ISO 22000:2005.

- ISO 22005 - Traceability in the feed and food chain - General principles and basic requirements for system design and implementation.

- ISO 22006 - Quality management systems - Guidance on the application of ISO 9002:2000 for crop production.

Phiên bản hiện hành của ISO 22000 là ISO 22000:2005 và tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam tương đương là TCVN ISO 22000:2007.

So với ISO 9001, tiêu chuẩn ISO 22000 là một hướng dẫn thủ tục có tính định hướng nhiều hơn. Ngoài ra, ISO 22000 là một hệ thống quản lý rủi ro của một ngành công nghiệp cụ thể cho bất kỳ loại thực phẩm nào, điều này có liên quan chặt chẽ với hệ thống quản lý chất lượng của ISO 9001.

Mọi thông tin liên quan vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP (QUACERT) 

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Tel: (84-4) 3756 1025 -Fax: (84-4) 3756 3188 
Email: quacert@quacert.gov.vn

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang