Đạm Phú Mỹ chi cổ tức 10% bằng tiền mặt

author 06:44 19/04/2019

(VietQ.vn) - Kết quả sản xuất kinh doanh tốt, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ) đã quyết định chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018.

Ngày 17/4/2019, Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo- mã DPM, thường gọi là Đạm Phú Mỹ) đã diễn ra tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ với sự tham dự của các cổ đông sở hữu 76,13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông Đạm Phú Mỹ 2019: doanh thu 8.645 tỷ đồng, cổ tức 10%.

 

Năm 2018 là năm thành công của Đạm Phú Mỹ, với các chỉ tiêu kinh tế đều vượt kế hoạch đã điều chỉnh và vượt xa so với kế hoạch thông qua vào phiên họp thường niên năm 2018. Cụ thể, doanh thu đạt 9.439 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 871 tỷ đồng. Với kết quả tích cực này, Đại hội đồng cổ đông Đạm Phú Mỹ đã thông qua mức chi cổ tức 10% bằng tiền mặt cho năm 2018, tương ứng 1.000 đ/cổ phiếu.

Năm 2019 dự kiến tình hình sẽ có nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, nhà máy Đạm Phú Mỹ tạm dừng để bảo dưỡng lâu hơn dự kiến ban đầu, Tổng công ty đặt kế hoạch doanh thu 8.645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng. Để đảm bảo mức chia cổ tức vẫn là 10% như năm 2018, Công ty đặt mục tiêu tiết giảm mạnh chi phí quản lý bán hàng; thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành so với các năm trước.

Lê Kim Liên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang