Kết quả nổi bật áp dụng công cụ cải tiến nâng cao NSCL ở Quảng Nam năm 2017

author 07:33 02/09/2018

(VietQ.vn) - Theo Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Nam, trong năm 2017, Đề án Năng suất chất lượng của tỉnh này đã đạt nhiều thành quả nổi trội.

Sự kiện: Chuyên đề: NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG

Theo Ban Điều hành Đề án Năng suất chất lượng tỉnh Quảng Nam, thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012-2020” (gọi tắt là Đề án Năng suất chất lượng), được phê duyệt theo Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 04/7/2012 của UBND tỉnh, trong năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng.

 Tập huấn triển khai đề án Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp ở Quảng Nam thu hút đông đảo doanh nghiệp tham gia. Ảnh SKHCN Quang Nam

Cụ thể, Chương trình 2 của Đề án là Hỗ trợ xây dựng áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng của các doanh nghiệp đã tập trung vào việc thông tin, tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ của doanh nghiệp về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất chất lượng.

Kết quả là, đã khảo sát, đánh giá hiện trạng việc xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù hợp tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; năm 2017, đã khảo sát được 12 doanh nghiệp, việc khảo sát tiếp tục triển khai trong tháng 1/2018 để chon 30 doanh nghiệp.

Tổ chức 02 lớp tập huấn về Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 với 66 lượt người tham gia và hoàn thành khóa tập huấn.

Tổ chức 02 lớp tập huấn về Thực hiện Kaizen, 5S với 54 lượt người tham gia và hoàn thành khóa tập huấn.

Tổ chức 02 lớp tập huấn về Lean-6sigma với 80 lượt người tham gia và hoàn thành khóa tập huấn.

Phát 70 tờ rơi tuyên truyền, phổ biến Đề án.

Đưa một số thông tin về NSCL lên Website.

Xem xét hồ sơ hỗ trợ cho 13 doanh nghiệp xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2015 (Công ty TNHH MTV Thái Bình Chu Lai, Công ty TNHH Trường Lực, Chi nhánh Quảng Nam-Công ty CP Khai Phong, Hợp tác xã Nông nghiệp Ái Nghĩa, Công ty TNHH Hoàng Đạt ), ISO 22000: 2015 (Công ty TNHH Ngọc Đình), HACCP (Công ty TNHH Phước Thái, Hợp tác xã rau sạch Mỹ Hưng), ISO 14001 (Công ty TNHH MTV Hữu Toàn Chu Lai), VietGAP (Hợp tác xã thực phẩm sạch Phú Ninh).

Được biết, trong năm 2018, Đề án Năng suất chất lượng của Quảng Nam tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh với các hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương.

Hồng Anh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang