Kết thúc năm 2018, doanh thu thuần hợp nhất mỗi ngày của Petrolimex đạt gần 526 tỷ đồng

author 07:41 02/02/2019

(VietQ.vn) - Tổng doanh thu thuần hợp nhất của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí… là: 191.933 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Ảnh minh họa.

Người được ủy quyền công bố thông tin Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn, MCK: PLX)) Nguyễn Bá Tùng đã gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của toàn Tập đoàn.

Theo đó, tổng doanh thu thuần hợp nhất (của các đơn vị thành viên Petrolimex trên tất cả các lĩnh vực kinh doanh: xăng dầu, gas, dầu mỡ nhờn, vận tải xăng dầu, thiết kế, cơ khí…) là: 191.933 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Doanh thu tăng chủ yếu do giá dầu thô thế giới (WTI) bình quân năm 2018 là 64,9 USD/thùng, tăng 27,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Giá vốn bán hàng trong quý IV đạt 45.791 tỷ đồng, tăng hơn 7.375 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Tính lũy kế đến cuối năm 2018 đạt 178.049 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Petrolimex đạt được trong quý IV/2018 là hơn 49.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của PLX lũy kế đến 31/12/2018 đạt 13.884 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ.

Sau một năm đầy biến cố, Quốc Cường Gia Lai có thoát cảnh Kinh doanh ảm đạm?(VietQ.vn) - Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (MCK: QCG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2018. Tình hình Kinh doanh ảm đạm là bức tranh kinh tế được thể hiện trong báo cáo này.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của doanh nghiệp trong quý IV/2018 đạt 1.125 tỷ đồng, giảm 9% so với mức 1.239 tỷ đồng của quý IV/2017. Tuy nhiên, lũy kế tới cuối năm 2018, tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của PLX  là 5.093 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch và bằng 106% so với cùng kỳ. Trong đó:

Xăng dầu: Sản lượng xuất bán xăng dầu năm 2018 là 9.927.375 m3/tấn, tăng 2% so với cùng kỳ 2017; lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh xăng dầu là 2.693 tỷ đồng

Các hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu: Lợi nhuận trước thuế là 2.400 tỷ đồng. Trong đó: Lợi nhuận lĩnh vực hoá dầu, nhựa đường, hóa chất đạt 739 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh gas đạt 206 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực vận tải viễn dương, vận tải đường sông, vận tải bộ đạt 307 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực nhiên liệu hàng không đạt 423 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng đạt 123 tỷ đồng; Lợi nhuận lĩnh vực kinh doanh kho đạt 251 tỷ đồng; Lợi nhuận từ các lĩnh vực khác như xây lắp, cơ khí, thiết bị, hạ tầng, tin học, xuất nhập khẩu, dịch vụ… đạt 351 tỷ đồng.

Tổng số nộp ngân sách năm 2018 là 38.650 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2018 là 4.113 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ - Tập đoàn là 3.713 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu là 17,7%.

Tổng tài sản của Petrolimex giảm 9% so với đầu năm, còn 56.376 tỷ đồng trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 61%, trong đó tiền và tương đương tiền là hơn 10.000 tỷ đồng, giảm 28% so với đầu năm.

Nợ phải trả của Petrolimex cũng giảm 14% so với đầu năm, xuống còn hơn 33.189 tỷ đồng trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn với hơn 30.799 tỷ đồng, chiếm tới 92%. Đến cuối năm 2018, Petrolimex có khoản nợ vay và nợ thuê tài chính hơn 14.694 tỷ đồng.

Nguyễn Huệ

 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang