video hot

KHCN đóng góp tích cực vào sự phát triển của nhiều ngành, nhiều địa phương

21:06 03/01/2020

Vietq.vn - Khoa học & công nghệ đã tạo động lực để phát huy tiềm năng, lợi thế của các ngành, lĩnh vực và các địa phương, thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Doãn Trung - Việt Hà

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang