video hot

Khi hộ kinh doanh cá thể kiếm được nhiều tiền hơn doanh nghiệp: Khi nào 'đứa trẻ' mới chịu lớn?

16:13 24/02/2019

Vietq.vn - Trong Hội thảo lấy ý kiến sửa đổi Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp vừa diễn ra, có ý kiến đề xuất nên bỏ loại hình hộ kinh doanh cá thể trong luật. Tất cả 5 triệu hộ kinh doanh hiện có đều phải chịu điều chỉnh như doanh nghiệp. Đề xuất này sẽ còn cần phải được nghiên cứu, bàn luận thêm nhiều... nhưng một cái lý ở đây là có tồn tại một bộ phận hộ kinh doanh cá thể đang có dòng doanh thu, lợi nhuận tốt thậm chí là hơn doanh nghiệp, nhưng mức đóng góp ngân sách lại chưa công bằng, tương xứng.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang