video hot

Kho bạc thay đổi cách quản lý nâng cao nhất lượng

12:18 13/03/2019

Vietq.vn - Đứng trước yêu cầu đổi mới, hiện đại hóa Kho bạc Nhà nước (KBNN), công tác quản lý kho quỹ cũng đòi hỏi phải được nâng cao chất lượng. Một số đề xuất đã được các công chức KBNN đưa ra để cải tiến công tác này trong thời gian tới.

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang