Khoa học xã hội góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc

author 16:45 30/11/2016

(VietQ.vn) - Khoa học xã hội ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia.

Sự kiện: Hoạt động Khoa học & Công nghệ

Ngày 30/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng”.

Dự Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Quang Thuấn và nhiều chuyên gia, nhà lý luận, đại diện các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành ủy. 

Toàn cảnh buổi hội thảo Vai trò của khoa học xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Đảng

Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nêu rõ, khoa học xã hội ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia. Ở nước ta, khoa học xã hội có chức năng nghiên cứu cơ bản, toàn diện về xã hội và con người Việt Nam, cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chính sách xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc, góp phần nâng cao trình độ dân trí, tham gia thẩm định các chương trình, dự án phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, xây dựng và phát triển nền khoa học xã hội đáp ứng các yêu cầu phát triển của đất nước. 

“Trong 30 năm đổi mới đất nước, đóng góp của khoa học xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc đã được Đảng và Nhà nước đánh giá cao. Khoa học xã hội đã góp phần khẳng định tính đúng đắn của đường lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội do Đảng khởi xướng, lãnh đạo thực hiện từ Đại hội VI đến nay. Nhiều kết quả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng của khoa học xã hội đã đóng góp thiết thực vào việc cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”- Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh

Phát biểu tại hội thảo, GS-TS Đỗ Tiến Sâm - Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam - cho rằng: “Tình hình thế giới xuất hiện những sự kiện, vấn đề mới khó xác định và dự đoán. Điều này đòi hỏi khoa học, trong đó có KHXH tiếp tục nghiên cứu để tư vấn cho đất nước. Thông qua hội nhập quốc tế mạnh mẽ, KHXH cần tiếp thu có chọn lọc các quan điểm mới, lý thuyết mới trong chính trị học, kinh tế học, văn hóa học, xã hội học cùng với xu thế mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, góp phần đề xuất những cách tiếp cận mới để giải bài toán hội nhập, phát triển bền vững ở Việt Nam".

Với tinh thần thẳng thắn, các tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo đã luận giải về các giải pháp thúc đẩy khoa học xã hội phát triển xứng tầm với yêu cầu cách mạng của đất nước trong thời kỳ mới; làm cho khoa học xã hội Việt Nam từng bước vững mạnh, đóng góp quan trọng vào việc cung cấp các luận cứ khoa học để phục vụ công tác tham mưu với Trung ương Ðảng về hoạch định chủ trương, đuờng lối phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Quỹ Nafosted nhận hồ sơ tài trợ nghiên cứu khoa học xã hội(VietQ.vn) - Quỹ Nafosted thông báo tài trợ các đề tài nghiên cứu lĩnh vực xã hội.

 Hùng Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang