Khoản chênh lệch tỷ giá 'khủng' không xuất hiện trên BCTC sau soát xét của ACV

author 06:35 01/09/2018

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (mã ACV) vừa công bố BCTC bán niên 2018.

Theo đó, doanh thu thuần ACV đạt 7.955 tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm 2,19% khiến lợi nhuận gộp ACV tăng đến gần 39% đạt gần 4.012 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ACV đạt 3.810 tỷ đồng, tăng đến 63,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi trước thuế của ACV đạt 3.810 tỷ đồng, tăng gần 63% so với 6 tháng đầu năm 2018 qua đó cũng hoàn thành 67,2% chỉ tiêu đề ra.

Doanh thu sau 6 tháng đầu năm 2018 tăng mạnh một phần nhờ doanh thu hoạt động tài chính hơn 663,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ đạt hơn 517,2 tỷ đồng, trong đó lãi tiền gửi đạt đến gần 634 tỷ đồng.

So với BCTC tự lập bán niên 2018, lợi nhuận trước thuế ACV cũng sụt giảm nhẹ. Tại BCTC tự lập, LNTT của ACV lên đến 3.819 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính sau 6 tháng trên BCTC tự lập lên đến 1.137 tỷ đồng. Cụ thể, riêng quý II/2018, lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá cuối kỳ đạt 811,5 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu hoạt động tài chính trên BCTC tự lập.
Tuy vậy ở BCTC 2018 bán niên sau soát xét, thuyết minh cho thấy doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ chỉ đạt hơn 663,2 tỷ đồng. Cụ thể, lãi tiền gửi 634 tỷ; lãi chênh lệch tỷ giá 7 tỷ và cổ tức lợi nhuận được chia 22,5 tỷ đồng.
 
Cơ cấu doanh thu hoạt động tài chính trên BCTC bán niên sau soát xét.

Như vậy, có thể thấy, khoản chênh lệch tỷ giá đã không còn xuất hiện trên BCTC sau soát xét của ACV. 

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của công ty ở mức 51.253 tỷ đồng, tăng hơn 2.090 tỷ đồng so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn của công ty 29.095 tỷ đồng, tăng gần 3.000 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn của công ty giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu kỳ.

Nợ phải trả của công ty đạt mức 23.173 tỷ đồng, tăng gần 1.400 tỷ đồng so với đầu năm và chiếm khoảng 45% tổng tài sản. Phải trả người bán ngắn hạn và trả người lao động đều giảm so với đầu năm tuy nhiên phần phải trả ngắn hạn khác tăng gần 900 tỷ đồng đạt 4.421 tỷ đồng. Nợ vay tài chính dài hạn của công ty tăng hơn 600 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 14.936 tỷ đồng.

Theo Nhà đầu tư

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang