Kiểm toán "nghi ngờ" về khả năng hoạt động của HAGL

author 06:55 12/04/2016

(VietQ.vn) - Ngoài 8.298 tỷ đồng khoản vay và trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016, Hoàng Anh Gia Lai còn vi phạm một số điều khoản của các khoản vay.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG-HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015. Gần 8.298 tỷ đồng khoản vay và trái phiếu sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016. Ngoài ra, cũng tại ngày này, HAGL đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay. Với một số yếu tố, Công ty Kiểm toán Ernst & Young (EY) lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của HAGL, báo Người đồng hành cho hay.

Theo Báo cáo tài chính (BCTC) sau kiểm toán, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HAG đạt hơn 6.252 tỷ đồng, tương đương với con số trước kiểm toán. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ còn 502 tỷ đồng, giảm hơn 70 tỷ đồng so với BCTC tự lập trước đó.

Kiểm toán Ernst & Young cho biết BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý. Đồng thời, Kiểm toán Ernst & Young cũng nêu ra hai vấn đề cần nhấn mạnh trong BCTC này.

Kiểm toán lưu ý đến các Thuyết minh số 2.1 và 26 của Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập với giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động trên cơ sở hoạt động kinh doanh liên tục. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Tập đoàn đã trình bày các khoản vay và trái phiếu phải trả trị giá 27.099 tỷ đồng. Trong đó, 8 297,76 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016. Ngoài ra, cũng tại ngày này, Hoàng Anh Gia Lai đã vi phạm một số điều khoản của các khoản vay trái phiếu. 

Phải thu về cho vay ngắn dài hạn với các bên liên quan của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: NdhCác khoản phải thu về cho vay ngắn dài hạn với các bên liên quan của Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Người đồng hành

Như trường hợp khoản vay trái phiếu chuyển đổi, tỷ lệ tổng nợ thuần trên VCSH đến cuối năm 2015 đã vượt quá tỷ lệ cho phép.Tại ngày lập báo cáo, Tập đoàn vẫn đang trong quá trình đàm phán với các chủ nợ và xin phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền để tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu nói trên.

Đồng thời, kiểm toán cũng lưu ý đến Thuyết minh số 37 về Giao dịch với các bên liên quan. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, Tập đoàn có các khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn với trị giá lần lượt là 821 tỷ đồng và 5.050 tỷ đồng chưa được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo yêu cầu của Thông tư 121/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 26/7/2012 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng. 

Các khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai trị giá lần lượt là 821 tỷ đồng và 5.050 tỷ đồng. Ảnh: NdhCác khoản cho các bên liên quan vay ngắn hạn và dài hạn của Hoàng Anh Gia Lai trị giá lần lượt là 821 tỷ đồng và 5.050 tỷ đồng. Ảnh: Người đồng hành

Kiểm toán lưu ý đến các thuyết minh số 2.1 và 23 của báo cáo tài chính hợp nhất. Vào ngày 31/12/2015, công ty đã trình bày các khoản vay và trái phiếu phải trả trị giá 12.235 tỷ đồng, trong đó, 3.127 tỷ đồng sẽ đến hạn thanh toán trong năm 2016. Ngoài ra, cũng tại ngày này, HAGL Agrico đã vi phạm điều khoản của khoản vay trái phiếu.

Theo đó, khả năng tiếp tục hoạt động của công ty phụ thuộc vào khả năng thu xếp được các dòng tiền trong tương lai để hoàn trả các khoản vay và trái phiếu khi đến hạn thanh toán hoặc đạt được các thỏa thuận với các chủ nợ để tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu hiện tại.
Những vấn đề này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của nhóm công ty. Tại ngày lập báo cáo, HAGL Agrico vẫn đang trong quá trình đàm phá với các chủ nợ để phê duyệt từ các cơ quan có thẩm quyền để tái cơ cấu các khoản vay và trái phiếu nói trên. Ngoài ra, kiểm toán cũng lưu ý đến thuyết minh số 33 của báo cáo tài chính hợp nhất, báo Bizlive đưa tin.

Theo BCTC sau kiểm toán, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của HNG đạt 4.730,6 tỷ đồng, tương đương với con số trước kiểm toán. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng lại tăng 105 tỷ đồng, lên 3.493,5 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 8%, xuống còn 1.237 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính cũng bị điều chỉnh giảm 34,9%, còn gần 165 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính giảm 27%, còn hơn 383 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bị điều chỉnh giảm 57,5 tỷ đồng, xuống còn 744 tỷ đồng.

>>Bộ Tài chính thanh tra hàng loạt doanh nghiệp xăng dầu

Cảnh Nguyễn (T/h)


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang