Kiên quyết đấu tranh việc lợi dụng tôn giáo để gây rối

author 07:14 06/11/2015

(VietQ.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trên cơ sở tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân cũng như phòng ngừa việc lợi dụng để phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

Tại hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành (Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trên cơ sở tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân cũng như phòng ngừa việc lợi dụng để phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, việc thực hiện Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 10 năm qua đã khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta đối với công tác tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng, góp phần ổn định chính trị-xã hội và phát triển đất nước.

Chúng ta đã thay đổi nhận thức về đạo Tin lành trong cán bộ và nhân dân, chuyển dần sang hướng dẫn thực hiện, giúp tín đồ tin tưởng và phấn khởi với đường lối của Đảng và Nhà nước. Công tác quản lý đạo Tin lành dần đi vào nền nếp. Hệ thống chính trị cơ sở vùng có nhiều đồng bào theo đạo Tin lành ngày càng được củng cố.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ rõ những bất cập đối với công tác này. Đó là, nhận thức về đạo Tin lành ở một số địa phương vẫn chưa toàn diện, còn định kiến, nên chưa quan tâm trong công tác quản lý; có nơi buông lỏng, coi nhẹ, có nơi lại quản lý quá chặt chẽ; bộ máy làm công tác tôn giáo còn quá ít, thiết chế văn hóa cơ sở còn yếu; việc tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc chưa được quan tâm; vấn đề cấp đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo điểm, nhóm còn nhiều bất cập...

Trên tinh thần ấy, về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài trên cơ sở tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân cũng như phòng ngừa việc lợi dụng để phá hoại khối đoàn kết toàn dân.

Tổ chức tuyên truyền tốt chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo nói chung và đạo Tin lành nói riêng; đưa hoạt động của đạo Tin lành đi vào nền nếp và tuân thủ pháp luật để người dân có đạo sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc”; hướng dẫn giúp đỡ tổ chức Tin lành được Nhà nước công nhận; thực hiện tốt công tác xây dựng cốt cán phong trào trong đạo Tin lành, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa để họ tham gia vào các đoàn thể xã hội ở địa phương; kiên quyết đấu tranh với các thế lực xấu lợi dụng tôn giáo để gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh tuyên truyền về thành quả của công tác tôn giáo, tự do tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước hiện nay...

Hoàng Nguyên

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang