Kinh tế chưa thể tăng trưởng cao, khó tăng lương trong 1-2 năm tới

author 06:27 23/10/2014

Kỳ họp trước, Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình “ướm” trước với Quốc hội về những khó khăn có thể ảnh hưởng đến lộ trình tăng lương tối thiểu. Báo cáo lại vấn đề tại kỳ họp thứ 8 này, ông Bình thừa nhận, chưa thể bố trí đủ nguồn cải cách tiền lương trong 1-2 năm tới.

Nhận định này thể hiện trong báo cáo về việc thực hiện lời hứa sau chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, gửi đến Quốc hội trước thềm kỳ họp thứ 8. Tại kỳ họp thứ 6 (cuối năm 2013), Bộ trưởng Nội vụ được chọn đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội về các vấn đề Chế độ tiền lương trong lĩnh vực sự nghiệp, phụ cấp công vụ trong các cơ quan, các tổ chức, các đơn vị; chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức đơn vị…

Cụ thể, về vấn đề cải cách tiền lương, Bộ trưởng Nội vụ cho biết, 1 năm qua Bộ vẫn tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chính sách về tiền lương, phụ cấp công vụ, cử tuyển đối với cán bộ, công chức cơ sở, cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, người nghỉ hưu đã hứa tại phiên chất vấn trước.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình tại phiên trả lời chất vấn trước Quốc hội 1 năm trước.

Bộ đã xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đến năm 2020. Bao gồm các nội dung: mức lương cơ sở; quan hệ tiền lương thấp nhất - trung bình - tối đa; hệ thống thang, bảng, ngạch, bậc lương; các chế độ phụ cấp và cơ chế quản lý tiền lương.

Tuy nhiên, do việc triển khai thực hiện các giải pháp tạo nguồn và đổi mới cơ chế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy đối với các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội mới được hơn một nên chưa có nhiều kết quả.

Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình một lần nữa giải thích việc khó bố trí đủ nguồn cho cải cách tiền lương, và tiếp tục “hứa” sẽ trình Trung ương cụ thể về đề án tiền lương vào một thời điểm thích hợp, để có thời gian triển khai có kết quả các giải pháp đã được Trung ương thông qua.

Gần đây nhất, Bộ đã có công văn đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các chế độ phụ cấp lương hiện hành đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Sau đó Bộ Nội vụ sẽ tổng hợp để đề xuất cụ thể trong nội dung của đề án cải cách chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trong thời gian sắp tới, khi Trung ương chưa thông qua đề án cải cách chính sách tiền lương, Bộ trưởng cho biết sẽ căn cứ vào tình hình kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội từng bước điều chỉnh tiền lương cho phù hợp.

Bộ Nội vụ cũng sẽ trình Chính phủ ban hành nghị định quy định về dịch vụ sự nghiệp công và cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng khuyến khích và tạo điều kiện, môi trường hoạt động bình đẳng cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình, với nghị định này sẽ từng bước thay đổi phương thức hỗ trợ ngân sách nhà nước thông qua các đơn vị sự nghiệp công sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách. Giá dịch vụ sự nghiệp công được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí,...

Và trên cơ sở các nguyên tắc chung của nghị định nêu trên, các bộ quản lý chuyên ngành xây dựng nghị định đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập của ngành mình cho phù hợp.

Bộ trưởng cũng cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thông qua vào thời điểm thích hợp, khi có đủ điều kiện bảo đảm để thực hiện.

Theo Dân trí


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang