Kỳ thi Quốc gia 2015: Đề thi bị lộ, xử lý như nào ?

author 06:35 29/12/2014

(VietQ.vn) - Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015, nếu đề thi bị lộ, Ban Chỉ đạo thi quốc gia quyết định đình chỉ môn thi bị lộ đề. Các môn thi khác vẫn tiếp tục bình thường theo lịch.

Sự kiện: Kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Bộ GD-ĐT đang dự thảo xử lý các tình huống xấu nhất có thể xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015.

Theo đó, nếu phát hiện sai sót của đề thi trong quá trình in sao đề thi và trong khi coi thi, lãnh đạo Hội đồng thi phải báo cáo ngay với Ban Chỉ đạo thi quốc gia để có phương án xử lý.

Chỉ có Ban Chỉ đạo thi quốc gia mới có thẩm quyền kết luận về tình huống lộ đề thi. Khi đề thi chính thức bị lộ, Ban Chỉ đạo thi quốc gia quyết định đình chỉ môn thi bị lộ đề. Các môn thi khác vẫn tiếp tục bình thường theo lịch. Môn thi bị lộ đề sẽ được thi bằng đề thi dự bị vào thời gian thích hợp, sau buổi thi cuối cùng của kỳ thi.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Cách xử lý khi đề thi bị lộ

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Cách xử lý khi đề thi bị lộ

Nếu trường hợp thiên tai xảy ra bất thường trong những ngày thi, Ban Chỉ đạo thi quốc gia quyết định lùi buổi thi vào thời gian thích hợp.

Khuyến khích thí sinh, thành viên của những Hội đồng thi và mọi công dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế thi.

Người phát hiện những hành vi vi phạm quy chế thi cần kịp thời báo cho nơi tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này để có biện pháp xử lý. Người có bằng chứng về vi phạm quy chế thi có trách nhiệm gửi bằng chứng cho nơi tiếp nhận quy định tại khoản 1 Điều này trong vòng 7 ngày từ khi kết thúc ngày thi để xử lý.

Người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi.

Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi: Tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng; Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm quy chế thi theo thông tin đã được cung cấp; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy chế thi.

Bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.

Người tham gia công tác thi là công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy chế thi (bị phát hiện trong khi làm nhiệm vụ hoặc sau kỳ thi), tùy theo mức độ, sẽ bị cơ quan quản lý cán bộ áp dụng quy định tại Luật viên chức, Luật cán bộ, công chức và các văn bản quy định về xử lý kỷ luật viên chức, công chức theo các hình thức sau đây: Khiển trách đối với những người phạm lỗi nhẹ hơn các lỗi quy định tại các điểm b, c, d khoản này trong khi thi hành nhiệm vụ. 

Cảnh cáo đối với những người vi phạm một trong các lỗi sau đây:  Để cho thí sinh tự do quay cóp, mang và sử dụng tài liệu vào phòng thi được quy định tại điểm d khoản 4 Điều 14 Quy chế này, bị phát hiện và lập biên bản; Chấm thi không đúng hướng dẫn chấm hoặc cộng điểm bài thi có nhiều sai sót; Ra đề thi vượt quá phạm vi chương trình THPT; Truyền dữ liệu thi không đúng cấu trúc, không đúng thời hạn, không đúng quy định của Bộ GDĐT.

Tuỳ theo mức độ vi phạm có thể bị hạ bậc lương, hạ ngạch, cách chức hoặc chuyển đi làm công tác khác đối với những người vi phạm một trong các lỗi sau đây: Ra đề thi sai; Trực tiếp giải bài thi hoặc hướng dẫn cho thí sinh lúc đang thi;  Lấy bài thi của thí sinh làm được giao cho thí sinh khác; Gian lận khi chấm thi, cho điểm không đúng quy định, vượt khung hoặc hạ điểm của thí sinh.

Buộc thôi việc hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có một trong các hành vi sai phạm sau đây:   Đưa đề thi ra ngoài khu vực thi hoặc đưa bài giải từ ngoài vào phòng thi trong lúc đang thi; Làm lộ đề thi, mua, bán đề thi; Làm lộ số phách bài thi; Sửa chữa, thêm, bớt vào bài làm của thí sinh; Chữa điểm trên bài thi, trên biên bản chấm thi hoặc trong bảng điểm;  Đánh tráo bài thi, số phách hoặc điểm thi của thí sinh; Gian dối trong việc sửa chữa học bạ, hồ sơ của thí sinh.

Cán bộ coi thi làm mất bài thi của thí sinh khi thu bài thi, vận chuyển, bảo quản, chấm thi hoặc có những sai phạm khác trong công tác tổ chức thi, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo một trong các hình thức kỷ luật quy định tại Điều này.

Những người tuy không tham gia công tác tổ chức thi nhưng nếu có các hành động tiêu cực như: thi hộ, tổ chức lấy đề thi ra và đưa bài giải vào cho thí sinh, gây rối làm mất trất tự tại khu vực thi sẽ bị buộc thôi việc.

Những hình thức kỷ luật nói trên do Giám đốc sở GDĐT hoặc Hiệu trưởng trường ĐH quyết định, nếu người vi phạm thuộc quyền quản lý hoặc lập biên bản đề nghị Bộ GDĐT có biện pháp xử lý, nếu người vi phạm không thuộc quyền quản lý của mình. Trong thời gian thi và chấm thi, nếu các đoàn hoặc cán bộ thanh tra thi được thành lập, giao nhiệm vụ theo quyết định của Bộ GDĐT phát hiện thấy các trường hợp vi phạm quy chế thì lập biên bản tại chỗ và đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi xử lý ngay theo các quy định của Quy chế này.

Thanh Hương


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang