Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Hướng dẫn xét tuyển vào các trường Quân đội

author 05:53 17/05/2015

(VietQ.vn) - Sau Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, thí sinh phải hoàn thành các thủ tục xét tuyển vào các trường quân đội...

Trước Kỳ thi THPT Quốc gia 2015, Ban Tuyển sinh quân sự (TSQS), Bộ Quốc phòng, cho biết, thí sinh có nguyện vọng đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng các trường quân đội phải làm 2 loại hồ sơ, gồm: 1 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 1 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ GD-ĐT phát hành.

Thí sinh đăng ký và làm hồ sơ sơ tuyển tại Ban TSQS các đơn vị quận, huyện, thị xã nơi thí sinh đăng ký hộ khẩu thường trú trước ngày 5-6-2015. Trường hợp thí sinh đã làm hồ sơ sơ tuyển và đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 theo Thông tư số 10, Ban TSQS cấp tỉnh, thành phố chỉ gửi Danh sách thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng về các trường.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Hướng dẫn xét tuyển vào các trường quân đội
Kỳ thi THPT Quốc gia 2015: Hướng dẫn xét tuyển vào các trường quân đội

Thí sinh không qua sơ tuyển, không có hồ sơ sơ tuyển tại các trường không được tham gia tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học quân sự các trường Quân đội.

Ngoài hồ sơ sơ tuyển, thí sinh làm 1 bộ hồ sơ đăng ký tuyển thẳng nộp về Sở GD-ĐT theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sở GD-ĐT thẩm định gửi hồ sơ thí sinh đủ tiêu chuẩn về các trường thí sinh đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, hồ sơ gồm: Phiếu đăng ký tuyển thẳng (Phụ lục 3); Bản sao hợp lệ: Chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD-ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia và Giấy chứng nhận đoạt giải quốc tế …và Giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác; Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

Đối với hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển, sau khi có kết quả thi, thí sinh nộp hồ sơ vào các trường đại học, cao đẳng theo lịch tuyển sinh của Bộ. Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển gồm: Hồ sơ đăng ký xét tuyển quy định tại Khoản 3, Điều 13 của Quy chế tuyển sinh; Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (Phụ lục 4); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia, quốc tế.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng gồm: Hồ sơ đăng ký xét tuyển quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Quy chế tuyển sinh; Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (Phụ lục 5); Bản sao hợp lệ học bạ 3 năm học THPT; Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh chưa được cấp bằng tốt nghiệp); Bản sao hợp lệ hộ khẩu thường trú; Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; 2 ảnh chân dung cỡ 4 x 6 cm).

Những thí sinh đăng ký tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng sẽ phải nộp lệ phí sơ tuyển là 50.000đ/thí sinh, nộp về Ban Tuyển sinh quân sự cấp huyện khi làm hồ sơ sơ tuyển. Lệ phí tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển là 30.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp về Sở GD-ĐT là 20.000 đồng, nộp về trường khi đến nhập học là 10.000 đồng).

Đồng thời, căn cứ vào quy định ngành tuyển, chỉ tiêu, môn đoạt giải học sinh giỏi, thí sinh đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào hệ quân sự các trường quân đội năm 2015 sẽ có 81 chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học. Cụ thể: HV Kỹ thuật quân sự có 40 chỉ tiêu, Học viện Quân y có 23 chỉ tiêu, HV Khoa học Quân sự có 7 chỉ tiêu; các trường có 1 chỉ tiêu và chỉ tuyển thí sinh nam là: HV Biên phòng, HV Hậu cần, HV Phòng không – Không quân, HV Hải quân, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Vinhempic).

Đối tượng được tuyển thẳng đại học là: Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung đề tài dự thi của thí sinh. Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế nếu chưa tốt nghiệp trung học sẽ được bảo lưu sau khi tốt nghiệp trung học.

Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học, được tuyển thẳng vào đại học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải.

Đối với thí sinh đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kĩ thuật quốc gia: Căn cứ vào kết quả dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, kĩ thuật của thí sinh đoạt giải và danh mục các ngành đúng, ngành gần theo quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét tuyển thẳng vào ngành học phù hợp với kết quả dự án hoặc đề tài mà thí sinh đoạt giải.

Đối tượng được ưu tiên xét tuyển là: Thí sinh không dùng quyền tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng.

Đối với thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp trung học, sau khi hoàn thành Kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, Hiệu trưởng các trường xem xét quyết định cho vào học’’.

Đối tượng xét tuyển thẳng là: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp trung học phổ thông tại các huyện nghèo (học sinh học trung học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định tại Nghị quyết số 30a/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ -TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định tại Đề án phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010-2015 theo Quyết định số 2123/QĐ -TTg ngày 22 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

Các trường xét tuyển thẳng không quá 3% so với tổng chỉ tiêu của trường (nếu chỉ tiêu tuyển sinh cao hơn 100) và không quá 5% tổng chỉ tiêu của trường (nếu chỉ tiêu tuyển sinh dưới 100).

Cụ thể: HV Biên phòng, HV Hậu cần, HV Phòng không – Không quân, HV Hải quân, Trường Sĩ quan Chính trị, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Trường Sĩ quan Pháo binh, Trường Sĩ quan Công binh, Trường Sĩ quan Thông tin và Trường Sĩ quan Kỹ thuân quân sự (Vinhempic) xét tuyển không quá 3% tổng chỉ tiêu của trường.

3 trường xét tuyển không quá 5% tổng chỉ tiêu của trường là: Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp, Trường Sĩ quan đặc công và Trường Sĩ quan Phòng hóa.

Đối với hệ đào tạo dân sự, các trường sẽ cân đối và xác định chỉ tiêu tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng đảm bảo đúng quy chế của Bộ GD - ĐT. 

Thu Hà

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang