Bình Thuận: Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO tập huấn về ISO 9001:2008

author 16:22 18/11/2016

(VietQ.vn) - Lớp tập huấn theo TCVN ISO 9001:2008 này có gần 150 học viên của 67 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh tham dự.

Sự kiện: Tư vấn ISO - Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận vừa tổ chức tập huấn hướng dẫn hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho đại diện Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp tập huấn theo TCVN ISO 9001:2008 này có gần 150 học viên của 67 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

 Lớp tập huấn theo TCVN ISO 9001:2008 cho 67 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Nội dung tập huấn đi sâu hướng dẫn thực hiện các công việc trọng tâm trong hoạt động duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng: đánh giá chất nội bộ (bao gồm các hoạt động kiểm tra, xem xét, quan sát và phỏng vấn để so sánh kết quả thực tế với những quy định của hệ thống quản lý chất lượng), xem xét của lãnh đạo, xây dựng, thực hiện quy trình xử lý công việc, khảo sát, đo lường sự thỏa mãn, hài lòng của khách hàng theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và quy định pháp luật có liên quan.

Việc tổ chức tập huấn nhằm giúp đại diện Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO cập nhật các kiến thức về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 và nâng cao các kỹ năng áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị, góp phần nâng cao hoạt động quản lý, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phục vụ công cuộc cải cách hành chính một tốt hơn. Đồng thời nhằm có định hướng cải tiến kịp thời, tư vấn cho cấp quản lý nhà nước nâng cao hiệu quả công việc.

Công tác định kỳ thực hiện đánh giá nội bộ (kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước, tuân thủ Hệ thống quản lý chất lượng) đối với đại diện Lãnh đạo chất lượng và Thư ký ISO còn nhằm xác định mức độ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và những mục tiêu mong muốn.

 Các học viên tham gia lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Theo quy định, đại diện Lãnh đạo về chất lượng là thành viên trong ban lãnh đạo được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

Về Thư ký ISO trong các đơn vị hành chính công là cán bộ quản lý hệ thống chất lượng, giúp việc cho Ban lãnh đạo (đại diện Lãnh đạo về chất lượng) điều phối, kiểm soát quá trình xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng và duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng. Ngoài ra, Thư ký ISO còn là người thay mặt Lãnh đạo truyền đạt các yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng cho toàn thể nhân viên.

Thích và chia sẻ bài viết:
Từ khóa:TCVN ISO 9001:2008

tin liên quan

video hot

Về đầu trang