Lập Cục An ninh mạng

author 06:59 29/08/2014

Ngày 28/8, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Cục An ninh mạng trực thuộc Bộ Công an.

Lập Cục An ninh mạng, trần đại quang, bộ công an

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh MPS

Chúc mừng những thành tích, chiến công của lực lượng an ninh mạng đã đạt được trong thời gian qua, nhấn mạnh đến vai trò, vị trí và những nhiệm vụ trọng tâm của Cục An ninh mạng, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục An ninh mạng cần khẩn trương hoàn thiện quy chế làm việc, quy trình công tác phù hợp với mô hình tổ chức mới. 

Cục cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành chức năng thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 16/9/2013 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo an ninh và an toàn thông tin mạng trong tình hình mới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ đạo đơn vị cũng cần chú trọng nâng cao trình độ mọi mặt để đội ngũ cán bộ, chiến sỹ an ninh mạng hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phối hợp với An ninh, Cảnh sát các nước xây dựng, tổ chức diễn tập các phương án phòng thủ đối phó với tấn công mạng, vì an ninh quốc gia và lợi ích của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và thế giới.

Theo TTXVN


 

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang