video hot

Make in Vietnam: Chiến lực đưa ngành CNTT Việt Nam phát triển

19:05 12/05/2019

Vietq.vn - Việt Nam lên chiến lược phát triển 100.000 doanh nghiệp công nghệ trong thời gian tới. Đâu là động lực và thách thức để câu khẩu hiệu "Make in Vietnam" - "làm ở VN, sáng tạo ở VN" trở thành hiện thực.

video liên quan

Cảnh báo

Khởi nghiệp

Đời sống

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang