video hot

Mang xuân yêu thương lên Bản Bó, Hà Giang

13:27 21/01/2020

Vietq.vn - Tiếp nối chương trình mang hơi ấm lên với bản nghèo tại Yên Bái, Nghệ An, Trong 2 ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2020, Trung tâm Thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chất lượng Việt Nam online phối hợp cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp và cá nhân đã tổ chức chương trình thiện nguyện "Xuân yêu thương" tại xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang.

Từ khóa:

video liên quan

Cảnh báo

Khoa học công nghệ

Khởi nghiệp

Pháp luật

Tiêu dùng

thương hiệu doanh nghiệp

Về đầu trang