Minh bạch trong việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN

author 11:39 19/11/2013

(VIetQ.vn) - Dự thảo quy định rõ việc tuyển dụng, bổ nhiệm đặc cách chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; ưu đãi sử dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN); đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN...

Dự thảo Nghị định về việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động KH&CN gồm 7 chương, 31 điều với các nội dung chính sau: các quy định chung; tuyển dụng, bổ nhiệm đặc cách chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ; ưu đãi sử dụng cá nhân hoạt động KH&CN; đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài KH&CN; trọng dụng nhân tài KH&CN; tổ chức thực hiện; điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định đã tiến hành lấy ý kiến từ các Bộ, ngành liên quan vào tháng trước và hiện giờ đang trong giai đoạn cuối cùng hoàn thiện để sớm trình Chính phủ trong tháng 11/2013.

Nhà khoa học sẽ có chính sách ưu đãi riêng.

Tại buổi họp nghe báo cáo Dự thảo Nghị định, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã nêu ý kiến chỉ đạo cần tập trung thảo luận về bốn vấn đề quan trọng trong Dự thảo: Tiêu chí để áp dụng những cơ chế ưu đãi chung với cán bộ khoa học công nghệ (tuyển dụng, nâng lương, thăng hạng); Tiêu chí để có những chế độ ưu đãi với ba đối tượng cán bộ khoa học (nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa học trẻ tài năng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia); Mức độ, cách thức sử dụng những chế độ ưu đãi trên; Thẩm quyền của các cơ quan quản lý có trách nhiệm.

Bộ trưởng nhấn mạnh phải điều chỉnh, rà soát lại cụ thể một số điều khoản, tránh chồng chéo các điều khoản, để đảm bảo tính hợp lý và minh bạch của Nghị định. Theo Bộ trưởng, Ban soạn thảo cũng cần khẩn trương tiếp thu ý kiến của các đại diện Bộ, ngành, đặc biệt là lấy ý kiến của Bộ Nội Vụ và Bộ Tài chính để hoàn thiện Dự thảo Nghị định nộp Bộ Tư pháp thẩm định.

Các đại biểu tham dự buổi họp đã trao đổi, đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện Dự thảo Nghị định. Đa số các ý kiến đều cho rằng bản Dự thảo lần này đã có nhiều đổi mới và chỉnh sửa phù hợp hơn so với buổi họp lấy ý kiến lần trước. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định vẫn cần xem xét và điều chỉnh lại một số điều khoản cho phù hợp với thực tế và các quy định hiện hành như các vấn đề về: chức danh, nâng lương vượt bậc, kéo dài thời gian công tác, chế độ phụ cấp, đào tạo nhân lực, trọng dụng nhân tài KHCN…

T.H

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang