Miniso có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định ghi nhãn hàng hóa

author 10:21 08/11/2018

(VietQ.vn) - Đại diện Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho biết một số sản phẩm của Miniso có dấu hiệu vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ.

Theo thông tin từ phản ánh của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm hàng hóa và thực tế ghi nhận tại của hàng Miniso của phóng viên Chất lượng Việt Nam Online thì Miniso có dấu hiệu vi phạm quy định ghi nhãn hàng hóa, trên sản phẩm không có thông tin về ngày sản xuất, nhãn phụ không ghi hạn sử dụng, không ghi thông tin cảnh bảo. Từ những dấu hiệu như trên phóng viên đã liên lạc với đơn vị nhập khẩu phân phối sản phẩm nhưng không nhận được câu trả lời nào cho người tiêu dùng, ngay cả khi phóng viên và người tiêu dùng cùng đến văn phòng của đơn vị này.

 Cửa hàng Miniso tại Hà Nội. Ảnh: Minh Nghĩa

Phóng viên Chất lượng Việt Nam Online đã gửi thông tin và các sản phẩm tới Cục Quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa đề nghị làm rõ thông tin để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Theo đại diện của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì đối với các sản phẩm nước ép trái cây đóng chai là sản phẩm phải công bố hợp quy theo quy chuẩn QCVN 6:2 2010/BYT. Căn cứ theo điều 10 và Phụ lục I của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP các sản phẩm nước ép trái cây đóng chai của Miniso có dấu hiệu vị phạm quy định ghi nhãn hàng hóa vì tem phụ bằng tiếng Việt không có các thông tin: Hạn sử dụng, thông tin cảnh báo. Đối với việc Miniso ghi “Ngày sản xuất: Xem trên bao bì sản phẩm” có dấu hiệu không đúng quy định vì trên sản phẩm không có thông tin về ngày sản xuất.

 Nước ép trái cây đóng chai của Miniso có dấu hiệu vi phạm nhiều quy định ghi nhãn hàng hóa. Ảnh: Minh Nghĩa

Riêng đối với một số sản phẩm mỹ phẩm của Miniso nhãn phụ bằng tiếng Việt không ghi địa chỉ của tổ chức cá nhân nhập khẩu, không ghi thành phần, không ghi ngày sản xuất hoặc hạn sử dụng, không có hướng dẫn sử dụng, không có  thông tin cảnh báo.

 Mỹ phẩm Miniso cũng có dấu hiệu tồn tại một số vi phạm về nhãn hàng hóa. Ảnh: Minh Nghĩa

Từ những dấu hiệu vi phạm trên của Miniso thiết nghĩ các cơ quan chức năng liên quan cần vào cuộc để đảm bảo quyền lời của người tiêu dùng được sử dụng những sản phẩm an toàn và doanh nghiệp cũng có thể hiểu rõ các quy định của pháp luật để tuân thủ, thực hiện tốt.

Theo điều 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN quy định trong Quy chuẩn Quốc gia QCVN 6-2:2010/ BYT của Bộ Y tế

    1. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất các sản phẩm đồ uống không cồn phải công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật tại Quy chuẩn này, đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp của Bộ Y tế và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn theo đúng nội dung đã công bố.

    2. Tổ chức, cá nhân chỉ được nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh các sản phẩm đồ uống không cồn sau khi hoàn tất đăng ký bản công bố hợp quy và bảo đảm chất lượng, vệ sinh an toàn, ghi nhãn phù hợp với các quy định của pháp luật.

 

Theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ:

Điều 10. Nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa

1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

a) Tên hàng hóa;

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

c) Xuất xứ hàng hóa;

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Phụ lục I

NỘI DUNG BẮT BUỘC PHẢI THỂ HIỆN TRÊN NHÃN THEO TÍNH CHẤT CỦA HÀNG HÓA 

 Đối với đồ uống (trừ rượu):

 a) Định lượng;

 b) Ngày sản xuất;

c) Hạn sử dụng;

d) Thành phần hoặc thành phần định lượng;

đ) Thông tin cảnh báo;

e) Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Minh Nghĩa

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang