Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới

author 10:46 30/10/2019

(VietQ.vn) - Trong tháng 10/2019, trung bình mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp (DN) thành lập mới với vốn đăng ký bình quân 11,8 tỷ đồng và hơn 240 DN quay trở lại hoạt động.

Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 10, cả nước có 12.182 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 143,6 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 94.700 lao động, tăng 3,4% về số DN, tăng 2,5% về vốn đăng ký và giảm 3% về số lao động so với tháng 9/2019. 

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong tháng đạt 11,8 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả nước có 7.247 DN quay trở lại hoạt động, tăng gấp 3 lần tháng trước và tăng 109,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 10 tháng, tổng số DN đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt hơn 149.000 DN, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Mỗi ngày có hơn 400 doanh nghiệp thành lập mới và hơn 240 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Ảnh minh họa. 

Tuy nhiên, số lượng DN ngừng hoạt động hoặc giải thể cũng tăng mạnh. Cụ thể, có 2.086 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 37,1% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; có 5.012 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 84,5% so với tháng trước và tăng 97,9% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chỉ có 1.410 DN hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 7,3% so với tháng trước và giảm 20,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng/2019, cả nước có 114,4 nghìn DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.434,4 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 1.024,5 nghìn lao động, tăng 4,4% về số DN, tăng 28,5% về vốn đăng ký và tăng 10,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 10 tháng đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 1.893,4 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 33.100 DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2019 là 3.327,8 nghìn tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có 34.900 DN quay trở lại hoạt động, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2018, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 10 tháng 2019 lên 14.300 DN, trung bình mỗi tháng có hơn 14.900 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo khu vực kinh tế, trong 10 tháng năm nay có 1.700 DN thành lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 1,5% tổng số DN thành lập mới; có 30.700 DN thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, chiếm 26,8%; có 82.000 DN thuộc khu vực dịch vụ, chiếm 71,7%.

Số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 10 tháng năm nay là 26.300 DN, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 10 tháng còn có 34.500 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó có 14.300 DN bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN theo chương trình chuẩn hóa dữ liệu năm từ năm 2018, chiếm 41,5% tổng số DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể; 11.200 doanh nghiệp thông báo giải thể, chiếm 32,5%; gần 9.000 DN chờ làm thủ tục giải thể với cơ quan thuế, chiếm 26%.

Số DN hoàn tất thủ tục giải thể trong 10 tháng năm 2019 là 13.500 DN, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 12.200 DN có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng (chiếm 90,4% tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể), giảm 0,1%.

Thanh tra, kiểm tra vẫn là nỗi lo với doanh nghiệp(VietQ.vn) - Nghiên cứu của CIEM cho thấy, hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh còn nhiều trở ngại, việc thanh tra, kiểm tra vẫn là nỗi lo của doanh nghiệp.

Thanh Minh

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang