Một loạt lãnh đạo Bảo Việt thôi chức cùng ngày

author 14:53 24/12/2014

Tập đoàn Bảo Việt vừa công bố thông tin về loạt thay đổi các nhân sự chủ chốt, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và 4 lãnh đạo cao cấp khác.

tập đoàn bảo việt, nhân sự bảo việt, bộ tài chính, thôi chức lãnh đạo bảo việt

Việc thôi chức của các lãnh đạo trong Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt được căn cứ theo quyết định của Bộ Tài chính.

Cụ thể, ngày 22/12/2014, ông Phan Kim Bằng, Trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn đã có đơn từ nhiệm. Theo điều lệ, ông Bằng không còn là thành viên và không còn là Trưởng ban Kiểm soát của Tập đoàn Bảo Việt.

Ngày 23/12/2014, căn cứ quyết định của Bộ Tài chính, các lãnh đạo khác của Tập đoàn Bảo Việt cũng thôi giữ chức vụ.

Cụ thể, ông Lê Quang Bình được thôi giữ chức vụ Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn kể từ ngày 23/12/2014; ông Nguyễn Ngọc Anh thôi chức vụ Phó chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản trị; ông Dương Đức Chuyển và ông Lê Hải Phong thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị kể từ ngày 23/12/2014.

Cùng ngày 23/12/2014, Tập đoàn Bảo Việt đã quyết định bổ nhiệm các thành viên Hội đồng Quản trị mới, gồm ông Đào Đình Thi (giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị), ông Phan Kim Bằng, bà Thân Hiền Anh và ông Đậu Minh Lâm.

Cơ cấu nhân sự với bổ nhiệm mới nói trên sẽ được trình thông qua tại đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Theo VnEconomy


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang