Một số lợi ích khi doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

author 15:00 19/02/2017

(VietQ.vn) - Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc thi tuyển về chất lượng, trở thành công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cơ sở tự hoàn thiện hoạt động và áp dụng các thực hành tốt nhất.

Sự kiện: Chào mừng GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương. Đây không chỉ là Giải thưởng nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc về chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ mà GTCLQG đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc thi tuyển về chất lượng, trở thành một công cụ hữu hiệu góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên cơ sở tự hoàn thiện hoạt động và áp dụng các thực hành tốt nhất.

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc thi tuyển về chất lượng, trở thành công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp

 Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những cuộc thi tuyển về chất lượng, trở thành công cụ nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp

GTCLQG gồm 2 loại: Giải Vàng Chất lượng Quốc gia và Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. Doanh nghiệp được xét Giải Vàng Chất lượng Quốc gia phải có số điểm từ 800 điểm trở lên. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia được xét tặng cho các doanh nghiệp xuất sắc nhất theo tuyển chọn của Hội đồng Quốc gia trong số các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. Giải Vàng Chất lượng Quốc gia có số lượng tối đa là 20 giải cho 4 loại hình doanh nghiệp. Không hạn chế số lượng doanh nghiệp đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. Việc đánh giá và tuyển chọn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia được tiến hành theo 2 cấp là Cấp tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Hội đồng sơ tuyển) và cấp quốc gia (Hội đồng quốc gia).

Gần hai thập niên qua, hoạt động GTCLQG ngày càng nâng cao được vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, GTCLQG vẫn còn tồn tại một số hạn chế: như chưa thực sự cuốn hút sự quan tâm của doanh nghiệp, chưa trở thành một công cụ tác động tích cực, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp... Để hạn chế những tồn tại trên, năm nay Bộ Khoa học và Công nghệ đã đưa GTCLQG vào bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng nhằm giúp các tổ chức doanh nghiệp thuận tiện trong quá trình tham dự. Mặt khác, các doanh nghiệp đăng ký tham gia không phải nộp phí cho hoạt động xét thưởng như những năm trước đây, hồ sơ tham dự được hướng dẫn thuận tiện khoa học. Đây là một trong những điểm mới để động viên khích lệ các doanh nghiệp tích cực tham gia.

Từ khi có qui định giải thưởng, tỉnh ta hàng năm đều có doanh nghiệp tham dự đạt giải, cao nhất là giải vàng chất lượng. Thực tế cho thấy, tham gia GTCLQG sẽ có tác động tích cực đối với việc quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước, giúp cho các doanh nghiệp tham gia giải thưởng định vị lại mình, định vị lại sản phẩm để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Không chỉ ở Việt Nam, "đối với một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, GTCLQG  được xem như một sự thừa nhận về chất lượng ở cấp quốc gia, khu vực và thế giới. Việc hình thành Giải thưởng chất lượng dựa trên các mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn tiên tiến  trên thế giới như ISO 9001, hoặc các triết lý về quản trị chất lượng của các nhà quản trị chất lượng nổi tiếng thế giới như Deming. Giải thưởng này thường là các giải thưởng chất lượng trao cho tổ chức, doanh nghiệp với mục tiêu là hướng vào việc cải tiến chất lượng quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của các doanh nghiệp nhằm hệ thống hoá và cơ cấu hoá hệ thống quản lý để từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và năng suất. Sự thừa nhận rộng rãi mà Giải thưởng chất lượng mang lại cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải chính là “giá trị gia tăng” mà các tổ chức, doanh nghiệp đó có được để tiếp tục cải tiến hoạt động của mình.

Như vậy có thể thấy rằng, GTCLQG là một dạng của hệ thống chất lượng theo chuẩn mực tiên tiến, công cụ nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập.

                                     Mai Chinh/TĐC Vinh Phuc

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang