Muốn điều chỉnh giá sữa phải kê khai

author 21:26 09/10/2013

Cùng ngày Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá (ngày 4-10), Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cùng vào cuộc để quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn.

Sự kiện: Giá sữa, Thông tin giá sữa trên thị trường

Kiểm tra, kiểm soát từ sản xuất đến tiêu dùng

Trong công văn do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu ký, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài chính thực hiện việc quản lý giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế tại Thông tư số 30/2013/TT-BYT ngày 4-10-2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Bộ Tài chính cũng đề UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Công Thương (Chi cục Quản lý thị trường), Sở Tài chính, Sở ban ngành chức năng liên quan kiểm tra việc kê khai giá và niêm yết giá của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo quy định đối với mặt hàng sữa và sản phẩm từ sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi, nếu phát hiện vi phạm các quy định của pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, kiểm soát các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, lưu thông mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ khâu sản xuất đến tay người tiêu dùng theo quy định của pháp luật, chú trọng kiểm soát chất lượng gắn với giá cả của từng mặt hàng. Nếu phát hiện vi phạm đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải thực hiện kê khai giá ngay khi Thông tư số 30/2013/TT-BYT của Bộ Y tế có hiệu lực thi hành (ngày 20-11-2013) và thực hiện kê khai giá khi có điều chỉnh giá trước khi bán trên thị trường theo quy định của Luật Giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành (việc kê khai giá theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 1484/BTC-QLG ngày 29-1-2013 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn tạm thời về việc đăng ký giá, kê khai giá).

Doanh nghiệp phải báo cáo lí do tăng giá sữa từ đầu năm tới nay.Ảnh P.V

Yêu cầu báo cáo lý do tăng giá từ đầu năm

Cục Quản lý Giá cũng đã có công văn số 13376/BTC-QLG ngày 4-10-2013 gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương. Theo Quy định tại Điểm h, Khoản 2, Điều 15 Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20-6-2012, mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ Nhà nước thực hiện bình ổn giá.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, phân phối mặt hàng sữa và các sản phẩm sữa (đã thực hiện đăng ký giá tại địa phương theo quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12-8-2010 của Bộ Tài chính) thực hiện việc kê khai giá đối với mặt hàng sữa và sản phẩm sữa thuộc danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế (ngay khi Thông tư số 30/2013/TT- BYT của Bộ Y tế có hiệu lực) và của Luật Giá, phải thực hiện việc kê khai giá kịp thời khi có sự điều chỉnh giá.

Cùng với việc kê khai giá, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa trên địa bàn tỉnh, thành phố báo cáo việc tăng, giảm giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, lý do điều chỉnh tăng giảm (theo phụ lục kèm theo) từ ngày 1-1-2013 đến nay về Sở Tài chính.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các địa phương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra kê khai giá và niêm yết giá, rà soát các yếu tố tăng giá khi điều chỉnh giá đối với mặt hàng sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Bộ Y tế của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sữa tại địa bàn theo quy định của pháp luật. Nếu phát hiện vi phạm các quy định pháp luật về giá thì xử lý theo thẩm quyền và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

Đối với mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã điều chỉnh tăng, giảm giá từ đầu năm đến nay, Cục Quản lý giá yêu cầu các DN báo cáo và giải trình các yếu tố tăng, giảm giá, gửi về Bộ Tài chính trước ngày 25-11-2013.

Theo Hải quan

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang