NAFOSTED tiếp tục tài trợ các đề tài nghiên cứu cơ bản

author 06:38 08/12/2014

(VietQ.vn) - Quỹ Khoa học Quốc gia NAFOSTED vừa thông báo tài trợ cho các đề tài khoa học tự nhiên và xã hội nhân văn.

Vừa qua, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục (Đợt 1) 197 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên được Quỹ tài trợ năm 2014 (Quyết định số 122/QĐ-HĐQL- NAFOSTED). Danh sách cụ thể các đề tài được phê duyệt đợt này được liệt kê dưới đây:

STT Lĩnh vực Số lượng đề tài được tài trợ (Đợt 1)
1 Toán học 35
2 KH thông tin & Máy tính 15
3 Vật lý 48
4 Hóa học 26
5 Khoa học Trái đất 15
6 Khoa học Sự sống - Sinh học Nông nghiệp 28
7 Khoa học Sự sống - Y sinh Dược học 16
8 Cơ học 14

 

 

 

Công  bố khoa học cơ bản đăng các tạp chí ISI liên tục tăng

Công  bố khoa học cơ bản đăng các tạp chí ISI liên tục tăng

Cơ quan điều hành Quỹ sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí của các đề tài thuộc Danh mục nêu trên (dự kiến trong tháng 11-12/2014). Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, chỉnh sửa thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến trong tháng 12/2014-1/2015).

Danh mục đề tài phê duyệt đợt 2 bao gồm các đề tài có chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài do Quỹ tài trợ các năm từ 2009-2012. Quá trình phê duyệt các đề tài này sẽ phụ thuộc vào tiến độ thực hiện, nghiệm thu, dự kiến tiến hành từ nay đến cuối năm 2014. 

Trước đó,  Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia cũng đã phê duyệt Danh mục 75 đề tài nghiên cứu cơ bản trong khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ thực hiện từ năm 2014.

Mai Linh


Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang