Năm 2014, ngân sách thu 814,1 nghìn tỉ đồng, chi ra 968,5 nghìn tỉ đồng

author 17:53 27/12/2014

(VietQ.vn) - Đây là số liệu được Tổng cục Thống kê công bố chiều nay 27/12 về tình hình kinh tế xã hội năm 2014.

Tổng sản phẩn trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013, trong đó quý 1 tăng 5,06%; quý 2 tăng 5,34%; quý 3 tăng 6,07%; quý 4 tăng 6,96%. Mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,98% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

thu chi ngân sách năm 2014

Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng Cục trưởng Tổng Cục thống kê thông báo các chỉ số năm 2014. Ảnh Viết Cường

Trong mức tăng 5,98% của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,49%, cao hơn mức 2,64% của năm 2013, đóng góp 0,61 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%, cao hơn nhiều mức tăng 5,43% của năm trước, đóng góp 2,75 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm.

Trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp mặc dù tăng thấp ở mức 2,60% nhưng quy mô trong khu vực lớn nhất (khoảng 74%) nên đóng góp 0,35 điểm phần trăm. Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 7,15% so với năm trước, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo có chuyển biến khá tích cực với mức tăng cao là 8,45%, cao hơn nhiều so với mức tăng của một số năm trước.

Xét về góc độ sử dụng GDP năm 2014, tiêu dùng cuối cùng tăng 6,20% so với năm 2013, đóng góp 4,72 điểm phần trăm vào mức tăng chung (Tiêu dùng coois cùng của dân cư tăng 6,12%, cao hơn mức tăng 5,18% của năm trước); tích lũy tài sản tăng 8,90%, đóng góp 2,90 điểm phần trăm.

Về hoạt động của doanh nghiệp. Trong năm 2014, cả nước có 74842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 432,2 nghìn tỉ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp và tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập năm 2014 là 5,8 tỉ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2014 là 1091 nghìn người, tăng 2,8% so với năm trước. Trong năm qua, cả nước có 15419 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với cùng kỳ 2013.

Trong năm nay, cả nước có 67823 doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải giải thể, hoặc đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn, hoặc ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế doanh nghiệp hoặc không đăng ký, bao gồm 9501 doanh nghiệp đã hoàn toàn thủ tục giải thể, giảm 3,2% so với năm trước, số lượng doanh nghiệp giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỉ đồng; 58322 doanh nghiệp khó khăn phải ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước. Trong đó, 11723 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 46599 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số thuế doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Về tổng thu, chi ngân sách Nhà nước. Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2014 ước tính đạt 814,1 nghìn tỉ đồng, bằng 104% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 551,4 nghìn tỉ đồng, bằng 102,3%; thu từ dầu thô đạt 98,1 nghìn tỉ đồng, bằng 115,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 160,3 nghìn tỉ đồng, bằng 104,1%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 184,6 nghìn tỉ đồng, bằng 100% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 117,2 nghìn tỉ đồng, bằng 105%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 105 nghìn tỉ đồng, bằng 97,9&; thuế thu nhập cá nhân 45,3 nghìn tỉ đồng, bằng 95,5%; thuế bảo vệ môi trường 11,4 nghìn tỉ đồng, bằng 89,9%; thu phí, lệ phí 10,9 nghìn tỉ đồng, bằng 105,5%.

Tổng chi ngân sách nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2014 ước tính đạt 968,5 nghìn tỉ đồng, bằng 96,2% dự toán năm, trong đó chi cho đầu tư phát triển 158 nghìn tỉ đồng, bằng 97% (riêng chi đầu tư xây dựng cơ bản 153,1 nghìn tỉ đồng, bằng 96,8%); chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể ước tính đạt 690,5 nghìn tỉ đồng, bằng 98,2%; chi trả nợ và viện trợ 120 nghìn tỉ đồng, bằng 100%.

Viết Cường

Thích và chia sẻ bài viết:

tin liên quan

video hot

Về đầu trang